antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

F?kralar
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Sonraki
 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 11/09/2008 08:46:55 (Prs)    Mesaj konusu: Koptum :))) Alintiyla Cevap Gönder

Temel ve Papa?an

Temel ile omzundaki papa?an? eczaneye girmi?ler.
Papa?an:
-?yi günler, ?u reçetedeki ilaçlar? istiyoruz, demi?. Eczac? ?a?k?n ama, reçetedeki ilaçlar? haz?rlam??.
Paket ederken papa?an:
- ?ey, ona bir de aspirin ilave eder misiniz, demi?.
Eczac? neredeyse küçük dilini yutacak.
Papa?an sormu?:
- Affedersiniz borcumuz ne kadar?
- 48-ytl
Papa?an Temel'in omzunu aya??yla dürtmü?:
- Eczac? beye 50-ytl ver, iki ytl para üstü alacaks?n, demi?
Eczac? iki liray? verirken neredeyse ölecek:
- Allah a?k?na bunu nereden buldun, diye sormu?.
Cevab? papa?an vermi?:
-Bunlardan Karadeniz'de o kadar çok var ki...
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 13/09/2008 13:57:10 (Cmt)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

B?R KADIN ?Ç?N EN GÜZEL CÜMLE ,
Ak?amdan kalma adam, büyük bir ba?a?r?s? ile sabah uyanm??. Zorlukla
gözlerini aç?p, yerinden do?rularak, ?öyle bir etraf?na bak?nm??. Komodinin
üstünde bir bardak su ve iki aspirin duruyor. Yata??n ayakucundaki
sandalyede elbiseleri temiz ve ütülenmi?.. Aspirinleri içerken, komodindeki
not dikkatini çekmi?; ''Sevgilim, günayd?n. Kahvalt?n mutfakta. Ben
al??veri?e ç?k?yorum, erken dönerim. Seni seviyorum'. Kalk?p, giyinmi? ve
kahvalt? için mutfa?a gitmi?. Bakm?? o?lu oturmu?, kahvalt? ediyor. Masada
da kendi servisi ve gazeteleri duruyor. Oturmu?, kahvalt?s?na ba?lam?? ve
o?luna sormu?; - 'Evlat, dün gece ne oldu, biliyor musun?'- 'Evet, dün gece
saat 3'ü geçiyordu, sarho? olarak eve geldi?inde. Ã?nce koridordaki
sandalyeyi devirdin, ard?ndan kustun, daha sonra da odan?n kap?s?na kafan?
çarpt?n, bir gözün morard?.'Adam, ?a??rm?? vaziyette: - 'Anlayamad?m. O
zaman niye her?ey temiz, kahvalt? haz?r ve gazetem al?nm??? '- 'Onu mu
soruyorsun. Annem seni sürükleyerek yatak odas?na götürüp,pantalonunu
ç?karmaya çal??t???nda, 'Bayan, beni yaln?z b?rak?n, ben evli bir adam?m'
dedin.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/09/2008 07:38:46 (Sal)    Mesaj konusu: :) Alintiyla Cevap Gönder

Ba?bakan Erdo?an, d?? destek aramak için ?ngiltereyi ziyarete gitmi?.
Ziyareti s?ras?nda Kraliçe taraf?ndan çay içmeye Davet edilen
Erdo?an,Kraliçeye kendi liderlik felsefesinin ne oldu?unu sormu?.
Kraliçe 'çevremi ak?ll? insanlarla doldurmak' cevab?n? vermi?.Erdo?an
bunun
üzerine
kraliçeye çevresindeki insanlar?n ak?ll? olup olmad?klar?n? nas?l ay?rt
etti?ini sormu?.Kraliçe, 'onlara do?ru sorular? sorarak ay?rt
ediyorum' diye
yan?tlam?? ve 'izin verin göstereyim' demi?.Kraliçe hemen Tony Blair'i
aram?? ve: 'Say?n Ba?bakan , lütfen bu soruya cevap verin:
Annenizin bir çocu?u var, baban?z?n bir çocu?u var ve buçocuk sizin ne k?z
ne de erkek karde?iniz.Kimdir bu? ' diye sormu?.
Tony Blair: 'Bu benim majesteleri' diye yan?tlam??.Kraliçe: '
Do?ru.Te?ekkürler,iyi çal??malar Blair' demi? ve Erdo?an'a dönerek:
'Gördünüz mü Say?n Erdo?an?' 'Evet majesteleri, çok te?ekkür ederim, bu
metodunuzu kesinlikle kullanaca??m' diyerek oradan ayr?lm??.
Yurda dönü?ünde hemen Unak?tan'? yan?na ça??ran Erdo?an,
'Kemal abi sana soraca??m bir soruyu cevaplaman? istiyorum'demi?.
Unak?tan :
'Tabii efendim, nedir?' Erdo?an:Annenin bir çocu?u var, baban?n bir çocu?u
var, ve bu çocuk senin ne k?z ne de erkek karde?in.Kimdir bu?'
Unak?tan sa?a
bakm?? sola bakm?? dü?ünmü? ta??nm?? ve en sonunda:
Efendim bunu biraz dü?ünüp sonra size cevap versem?' demi?.
Erdo?an kabul etmi? ve Unak?tan oradan ayr?lm??, vakit kaybetmeden
Bakanlar
Kurulunu toplant?ya ça??rm??,saatlerce bu soru üzerinde dü?ünmü?ler,ama
kimse bir cevap bulamam??.En sonunda
Kemal Unak?tan Kemal Dervi?'i aram?? ve durumu aç?klad?ktan sonra:
'Annenizin bir çocu?u var,baban?z?n bir çocu?u var, ve bu çocuk sizin
ne k?z
ne de erkek karde?iniz. Kimdirbu?'
Dervi?: 'Bunda bilemeyecek ne var, tabii ki benim!' diye yan?tlam??.Cevab?
alan Unak?tan hemen Tayyip'i arayarak: 'Cevab? buldum efendim, kim
oldu?unu
biliyorum,
Say?n Kemal Dervi?'demi?. Tayyip büyük bir hayal k?r?kl???yla cevap
vermi?:
'Yanl?? cevap Kemal Abi, Do?ru cevap Tony Blair idi.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/12/2008 14:44:49 (Cum)    Mesaj konusu: Temel'den K?sa K?sa Alintiyla Cevap Gönder

APTAL
TEMELE SORMU?LAR;
'APTAL MI OLMAK ?STERS?N, GÜZEL M??'
'APTAL' DEM?? TEMEL 'GÜZELL?K GEÇ?C?DUR'

?LK GECE
TEMEL KARISI NATA?A'YA GERDEK GECES? SORMU?:
'?LK UYUDU?UN ERKEK BEN M?YUM?'
NATA?A:
'UYURSAN EVET!'

P?YANGO
BÜYÜK ?KRAM?YE ÇIKAN TEMEL'? ÜÇ AY SONRA BAKKAL, KASAP VE BORÇLU OLDU?U
D??ER ESNAF YOLDA ÇEV?RM??;
'ULA TEMEL, SANA ?KRAM?YE ÇIKTU?U HALDE ÜÇ AYDIR N?YE BORCUNU ÖDEM?YSUN?'
TEMEL;
'ZENCUN OLD?, DE???TU DEMESUNLAR D?YE...'

?DAM MAHKUMU
?DAMA MAHKUM OLAN TEMEL'E SON ARZUSUNU SORMUSLAR;
'BENU O?LUMIN YANUNA GÖM?N' DEM??.
O?LUNUN YA?ADI?I ORTAYA ÇIKINCA;
'BEN BEKLERUM' DEM??.

CEHENNEM
TEMEL ÖLMÜ? , CEHENNEME G?TM??. KAPIDA S?LLE TOKAT KAR?ILAMI?LAR.
'PÖYLE YAPARSANUZ H?Ç Ç?MSE CELMEZ' DEM??.

DÖNME
TEMEL ?LE CEMAL EVE ?K? KADIN GET?RM??LER. YATMADAN ÖNCE KADINLAR ;
'SÖYLEMED? DEMEY?N, B?Z DÖNMEY?Z' DEM??LER.
TEMEL;
'HA PURA B?Z?MD?R, ?STED??UNUZ KADAR KALAB?LURSUNUZ DA!'

MÜESSESE
TEMEL'?N ECZANES?NE GENÇ VE GÜZEL B?R KADIN G?RM??. TARTININ ÜZER?NE ÇIKIP
PARAYI ATMI?, BEGENMEM??, MANTO VE CEKET?N? ÇIKARMIS VE PARA ATIP TEKRAR
TARTILMI?. Y?NE SIKILMI?, ETE??N? ÇIKARINCA TEMEL ATILMIS, PARAYI ATMI?;
'TEVAM ED?N, PUNTAN SONRASI MÜESSESETEN'

OKUL KIRMA
Ö?RETMEN TELEFONDA;
'DEMEK TEMEL HASTA, OKULA GELMEYECEK. PEK? BEN ??MD? K?M?NLE KO NU?UYORUM?'
'PABAMLA'

ÇATI?MA
TEMEL SAVA?TA BÜYÜK ÇATI?MADAN SONRA, GECE SESS?ZL?K SIRASINDA B?R
S?GARA ÇIKARIYOR , K?BR?TLE YAKIYOR.
ARKADA?I HEMEN ATILIYOR;
'HEYY ! DEL? M?S?N? BU ÇOK TEHL?KEL?!'
TEMEL;
'YOK CAN UM, ?Ç?ME ÇEKMEYRUM.

?ARAP
TEMEL ÇOK PARA KAZANMI?. A?LECE EN LÜKS LOKANTAYA G?TM??LER, EN PAHALI
?ARABI SEÇ?P ISMARLAMI?.

GARSON :
'HANG? YIL TERC?H EDERD?N?Z?' D?YE SORUNCA;,
'P? MAHZURU YOKSA HEMEN ?STEYRUM.'
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 01/01/2009 17:28:28 (Prs)    Mesaj konusu: Irakl? Erkek Alintiyla Cevap Gönder

Ba?dat'?n yeni aç?lan büyük al??veri? yerlerinden birisinde bir kad?n h?zla tuvalete yönelmi?. Ancak yanl??l?kla erkekler tuvaletine girince bir görevli kap?da kad?n? tutmu?, uyarm??:
- Yanl?? girdiniz, buras? erkekler tuvaleti...
Kad?n sormu?:
- ?çerde El Zeydi mi var?
- Yooo, bunu nereden ç?kard?n?z?
- Arap dünyas?nda ba?ka erkek var m??

Not:EL ZEYD? (Bush a ayakkab? f?rlatan)
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 01/01/2009 17:32:10 (Prs)    Mesaj konusu: Cenaze Namaz? Alintiyla Cevap Gönder

Kad?n?n biri fahi?eli?i meslek seçer? hayat?n? bu
?ekilde geçirir. Öldü?ünde cenaze namaz? için
camiye getirilip musalla ta??na konulur. ?mam? kad?n?n
cenaze namaz?n? k?ld?rmak istemez. Mesele büyür?
olay müftülü?e intikal eder. Müftü tela?lan?r.
Cans?z Hoca´ya haber verilir. Durum izah edilir.
Olay mahalline vard???nda cenaze namaz?n? k?ld?rmayan
hocayla aralar?nda ?u diyalog geçer.

- Bu kad?n?n cenaze namaz?n? niçin k?ld?rm?yorsun?

- Hocam bu kad?n hayat?nda hep fuhu? yapm??.
Böyle birisinin cenaze namaz? k?l?nmaz.

- Ulan? üstte yatan heriflerin cenaze namazlar?n?
k?l?yorsunuz da altta yatanlar?nkini niçin k?lm?yorsunuz?
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 01/01/2009 17:33:30 (Prs)    Mesaj konusu: Liderler Alintiyla Cevap Gönder

Çin´de dünyanin bütün liderlerinin katildigi bir toplanti yapilmis.Toplantidan sonra Hindistan Cumhurbaskani Singh?
Iran Cumhurbaskani ahmedinecat ve ABD baskani Bush ayni uçaga binmisler. Uçak bir süre sonra gecenin bir yarisi düsmüs? ama 3 liderde kurtulmus.

Hava karanlik etrafta kimseler yok. "Ne yapacagiz simdi" diye düsünürlerken birden uzaktan bir çiftlikten bir isik geldigini görmüsler.
Kapiyi çalip ev sahibine: "Merhaba biz 3 ülkenin liderleriyiz?
uçagimiz az önce yere çakildi" demisler.
Ev sahibi onlari agirlamis? yedirmis? içirmis. Ancak bir sorun varmis.
Ev sahibi: "bizim misafirler için sadece iki yatagimiz var? acaba biriniz
ahirda yatabilirmi?" diye sormus.
Hintli Singh atilmis: "Sorun degil ben yatarim.. Zaten biz hintliler
zor sartlara alisigizdir" demis ve içinde bir adet domuz ve bir inegin
bulundugu ahira gitmis. Ne var ki 5 dakika geçmeden kapi çalmis ve hintli geri dönmüs.
"Ahirda inek var? bizim inancimiza göre inek kutsaldir ben orada yatamam" demis.
Iranli ahmedinecat "Benim için inek falan sorun degil ben
yatarim" demis. Ancak 5 dakika geçmeden kapi yine çalmis ve ahmet´de de geri dönmüs:
"Ahirda domuz var! Bizim inancimiza göre domuz haramdir. Ben orada
yatamam" demis.
Gözler haliyle Bush´a çevrilmis. "is basa düstü" diyen Bush ahirin
yolunu tutmus. 5 dakika sonra kapi yine çalmis. Kapiyi açan ev
sahibi birde ne görsün; yüzlerinden düsen bin parça olan inek ve domuz kapida !
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 01/01/2009 17:35:53 (Prs)    Mesaj konusu: Telefon Faturas? Alintiyla Cevap Gönder

Ev telefonu hayli yüksek gelince? ev halk? toplanm?? ;

Baba : ´Yahu bu korkunç bir fatura. Ben bu telefonu asla kullanm?yorum?
hep çal??t???m ?irketteki telefonu kullan?yorum. ´

Anne : ´Aynen ben de... Ak?ama kadar çal??t???m bankada elimin alt?nda
telefon. ne yapay?m bunu.´

Oglan : ´Vallahi ben de ?irketimin bana verdi?i cep telefonu ile bütün
görü?melerimi yap?yorum.´

K?z : ´E benim de ?irket hattim var. Ev telefonunu hic kullanmam ki..´

Herkes aniden evdeki hizmetçiye döner ve cevap arar gözle bakarlar...

Hizmetçi : ´Eee... Problem ne o zaman? San?r?m hepimiz i? telefonlar?n?
kullan?yoruz. ..´
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 01/01/2009 17:39:18 (Prs)    Mesaj konusu: Hoca Alintiyla Cevap Gönder

Hoca genclere vaaz veriyor.
Gencler icki icmezseniz cennette sizi 40 cariye bekliyor.
icerseniz o siseler boynunuza asilacak.
Genclerden biri derki: Hocam o siseler dolumu olacak.
Hoca sinirlenir; lan hayvan orda ickinin ne isi var orasi meyhanemi?.
Genc cevap verir: eee hocam orda cariyenin ne isi var oras? kerhane mi ?
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 01/01/2009 17:41:02 (Prs)    Mesaj konusu: Yalan Alintiyla Cevap Gönder

Padi?ah?n biri
- Bana yalan söyleyebilene bir küp dolusu alt?n verece?im!
demi?. Yalanc?lar hemen saraya ko?u?turup ba?lam??lar yalana;
- Bir ku? aslan? kap?p yuvas?na götürdü.
- Bunun neresi yalan?.. Ku? kartald?r Arslan da kuzu kadar minik bir yavru. Kapt? m? götürür tabii!..
- Kom?u ülkede bir e?e?i kral yapt?lar!..
- Ülkenin kral? pencereden bak?n?rken tac?n? dü?ürmü?. Taç da pencerenin alt?ndaki e?e?in ba??na geçmi?. Taç kimin kafas?ndaysa? kral odur tabii!..
- Padi?ah?m ben gökyüzüne bir ok att?m. Alt? ay sonra geri döndü!
- Senin ok bir a?ac?n üstüne dü?mü?tür. A?aç sonbaharda yapraklar?n? dökünce tak?lacak yer bulamay?p yere inmi?tir.
Böylece padi?ah her yalana gerçek bir bahane bulmu? ve kimse padi?aha bu yaland?r dedirtememi?. Ama bir gün bir Kayserili gelmi?;
- Padi?ah?m? sen benim babamdan borç olarak bir küp dolusu alt?n alm??t?n. ?imdi geri almaya geldim. Yaland?r dersen ödülümü ver. Yalan de?il dersen borcunu öde!..
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 10/01/2009 17:02:58 (Cmt)    Mesaj konusu: Yine Temel Alintiyla Cevap Gönder

TEMEL'in içine kurt düsmüs..
Dini bütün ve bununla her dem övünen Temel,
tesettürlü ve güzel bir hanimla evlenir ve aradan iki ay
gectikten sonra bir gece karisina sorar:

-Ula Fadime, benden once birkac sevgilun oldugu dogru midur ?

Karisi: 'Dinle benum aslan yürekli usagum ;

Evinde sicak, iyi yemegin var midur ?

Temel 'Evet var'

Karisi: Temiz ve ütülü elbiselerin var mi ?
Temel: Evet var.

Karisi: Evin düzgün ve temiz mi ?
Temel: Hem de nasul, çoook memnunum da !...

Karisi: Ha peku... gece yatakta benimle sevismekten memnun musun ?
Temel: Hemde çokkk, sen ne deyisun, haçen aklimu basimden alayisun...

Karisi: Öyleyse soyle ha usagum..
Bütün bunlari ben nerede ögrendum sanayisun...

"Cami de mu, kuran kursindamu ?..."
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 21/01/2009 18:24:51 (Çrs)    Mesaj konusu: Porche Alintiyla Cevap Gönder

Adam gazete okurken bir ilan görmü?: "50 DOLARA SATILIK PORSCHE".
Adam gözlerine inanamam?? "ne bu yaaa ?aka m? yap?yolar" demi?,ilandaki adrese gidip ö?renmek istemi?... Evin kap?s?n? çalm??, kap?y? bir kad?n açm??, adam gazetedeki ilan? göstererek "arabay? görebilir miyim?" demi?..
Kad?n "tabi ki" deyip adam? arabaya götürmü?.... Adam bir bakm?? resmen
g?c?r g?c?r muhte?em bir Porsche....
"Yaw insan böyle bir arabay? nas?l 50 dolara satar, acaba bir ar?zas? falan
m? var?" diye dü?ünmü?, bir test sürü?ü yapmak istemi?..
Kad?n ona da "tabii" demi? adam test sürü?ünü bitirmi?, araba tek kelimeyle mükemmel..... adam sonunda dayanamam?? ve kad?na sormu?:
-Han?mefendi bu muhte?em arabay? 50 dolara satmak istedi?inize emin misiniz..?????
- Elbette eminim...
- Kusura bakmay?n ama çok merak ettim neden böyle bir arabay? bu kadar
komik bir fiyata sat?yorsunuz??
Kad?n "anlatay?m" demi?..." kocam dün sekreteriyle kaçt?... bana da ?u notu b?rakm??" diyerek adama bir ka??t uzatm??.... adam ka??da bakm?? ?öyle yaz?yor..
"Kar?c???m biliyorum bana çok k?zacaks?n ama sonunda gerçek a?k? buldum ve
onunla buradan gidiyoruz.... hiç "ben nolucam" diye d?rd?r etmeye kalkma herseyi senin üzerine yapt?m evi de e?yalar? da istemiyorum,sadece Porsche mu sat ve paras?n? bana gönder."
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 21/01/2009 18:26:01 (Çrs)    Mesaj konusu: Kekeme Alintiyla Cevap Gönder

Lise ça??ndaki bir çocuk liseye kay?t olmak için okula gider...
Müdür sorar : O?lum ad?n ne ?
Çocuk: mememehmet yayayayakut .....
Müdür: O?lum kekememisin sen ?
Çocuk: hay?r hocam, babam kekemeydi nüfus memuru da o...... çocu?uymu?......
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 21/01/2009 18:28:15 (Çrs)    Mesaj konusu: Test Alintiyla Cevap Gönder

Bir gün Ali, ö?retmeni Ay?e Han?ma giderek dersten sonra kendisiyle görü?mek istedi?ini söyledi. Ö?retmen kabul etti ve sordu:
-Sorun nedir Ali?
- Ben bu s?n?f?n düzeyine göre fazla zekiyim. Bir üst s?n?fa geçmek istiyorum.
?stek konusunda bilgi verilen Müdür Ali'ye bunun için bir testten geçmeyi isteyip istemedi?ini sordu.
Ali tereddütsüz kabul etti ve test ba?lad?.
-Söyle bakal?m Ali: 3X4
-Oniki
-Peki 6X6
-Otuzalt? Müdür bey
-Japonya'n?n ba?kenti
-Tokyo
Ve test bir saat sürdü, Ali hiç hata yapmad?. Test sonunda Ali'nin
ö?retmeni de soru sormak istedi. Ali ve Müdür bu iste?i kabul ettiler.
Ö?retmen sorulara ba?lad?:
-?neklerde dört tane, ben de iki tane olan nedir?
-Bacaklar ö?retmenim!
-Do?ru! Peki; senin pantalonunun içinde olup, benim pantalonumun içinde olmayan nedir?
Müdür bu soruya çok ?a??r?r.
- Cepler ö?retmenim.
-Kad?nlar?n tüylerinin en k?v?rc?k oldu?u yer neresidir.
Velet tereddütsüz yan?t verdi:
-Afrika'd?r ö?retmenim.
-Yumu?ak olup, kad?nlar?n ellerinde sertle?en nedir?
Müdür gözleri falta?? gibi aç?lm?? tam konu?acakken Ali yan?tlad?:
-T?rnak cilas?.
-Peki. Bekâr bir kad?na göre evli kad?nda daha geni? olan nedir?
Müdür kulaklar?na inanam?yordu.
-Yatak ö?retmenim.
- Kad?n vücudunda en nemli organ hangisidir?
-Dil ö?retmenim.
Nefes nefese kalan Müdür test'i bitirmeye karar verdi ve:
- De?il bir üst s?n?fa, ben bunu do?rudan Üniversiteye gönderece?im. Çünkü ben bütün sorulara yanl?? cevap verdim!
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 13/02/2009 18:22:28 (Cum)    Mesaj konusu: Sevgililer Günü Kutlu Olsun :) Alintiyla Cevap Gönder

a?k?m ak?am nap?yoruz.
- bi?i yapmam?z m? gerekiyo
+ ne biliim hani bana bi sürprizin vard?r belki
- yok valla ak?am maç var. bak iyiki hat?rlatt?n. bitanesin sen

+ a?k?m bugün günlerden ne
- per?embe
+ hay?r hay?r öle deil
- hmm. haftan?n dördüncü günü
+ hay?r yaa
-çar?ambadan sonra per?embeden önce
+ hay??????????r
- ne yani günler mi de?i?ti

+a?k?m sana bi sürprizim var ak?am
- ne yoksa bana ay?c?kl? pijama m? ald?n
+ yooo
- yoksa çikolatal? pastam?
+ hay??r
- yoksa bana bi jigolo mu ald?n
+ ne jigolosu lan ak?am sevgililer günün kutlayacakt?k seninle
- seninle mi ak?ama sözüm war. ahmet mehmet hakan ve emreyle buluscam. art?k hepsini nas? idare edeceksem


Sevdim seni bir kere ba?kas?n? sevemem. Ha, ba?kas?n? sevebilseydim sever miydim seni? Bak dürüst olmak gerekirse sevmezdim.
K?zma. Bu devirde böyle dürüst adam? öp de ba??na koy.

— Hönk


- Sevgililer gunun kutlu olsun askim
+ Izin ver sevgililer kutlasin sevgiller gununu
- Biz neyiz
+ Evliyiz artik


sevgililer günün kutlu olsun a?k?m
* sevgililer derken yoksa ba?ka biri daha m? var hayat?nda


-a?k?m bugün özel bi gün biliyosun dimi
*geç bunlar? hayat?m hepsi para tuza?? yok öyle bi?ey


-kocac?m
* söyle hayat?m
-bugün günlerden ne
*(soru? tarz?na göre yine bi günü unuttum )önemli bi gün
- demek hat?rlad?n
*evet do?um gününü nas? unuturum
-daha 3 ay var do?um günüme
* sadece ?akayd? evlilik y?ldönümümüz oldu?unu biliyorum tabiki
- o 2 ay önceydi
* tan??ma y?ldönümümüz


-bugün sevgililer günü kocac?m
*hah iyi hat?rlatt?n sevgilime mesaj atay?m


-Sevgililer günümüz kutlu olsun a?k?m
+saol
-Sen kutlam?cak m?s?n
+Sen ikimizin yerine söledin ya zaten , sevgililer günümüz diye

+A?k?m bana ne ald?n
-Bi?ey mi alcakt?m
+Ya bugün sevgililer günü
-A?k?m bizim için hergün sevgililer günü

-A?k?m o çok istedi?in mayoyu ald?m
+Ama yaz bitti
-Ya sen hani yaz?n bi ma?azada bu mayoyu çok be?enmi?tin de alamam??t?n
+Evet hat?rlad?m
-Bende ertesi gün gittim o mayoyu ald?m sevgililer gününde hediye ederim diye dü?ündüm
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel Tüm zamanlar GMT +2 Saat
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Sonraki
7. sayfa (Toplam 9 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu