antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

Bilgisayar Hakk?nda Yararl? Bilgiler...

 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/07/2008 13:30:13 (Cmt)    Mesaj konusu: Bilgisayar Hakk?nda Yararl? Bilgiler... Alintiyla Cevap Gönder

Yahoo maili türkçele?tirmek ister miydiniz.. ??te size ipuçlar?...

Yahoo mailimizi türkçele?tirmek için yahoo mailinize giriniz ve sa? tarafta bulunan Options linkine t?klad?ktan sonra sol tarfta bulunan Account Information linkine t?klay?n. Member Information alt?nda Edit linkine t?klay?n. General Preferences alt?nda Preferred Content da "Yahoo! U.S." yazan yere t?klay?n e?er farkl? bir ?ey yaz?yorsa "Yahoo! U.S." e getirin ve sonraki ekranda Yahoo Turkey'i seçin... Sözle?meyi kabul edin aç?lan sayfada bitti butununa t?klay?n. Yahoo mail art?k Türkçe. Güle Güle Kullan?n. Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/07/2008 13:34:55 (Cmt)    Mesaj konusu: ?nternet Explorer'da Hata Mesajlar? Alintiyla Cevap Gönder

?nternet explorer'da ald???m?z hata mesajlar?n?n anlamlar? nedir?

* 403 forbidden/Acces Denied: Özel eri?im izni ya da ?ifre gerektirdi?i hatas? (istenlen ?ifreyi do?ru girmek gerekir)

* 404 Not found:Sayfa bulunamad? hatas? (Web adresini yanl?? yazm?? olabiliriz).

* 503: Me?gul hatas? (Server'? ?u an me?guldur).

* Bad file request: web safas?nda, formda hata var.

* Connection refused by host: ?ifre ister.

* Failed DNS look up: Servis a?lay?c? IP numaras?n? bulam?yor ya da yanl?? adre, ya da Ip numaralar?n? Çözen servis yüklü anlam?na gelir (Ba?lanmay? daha sonra denemelisiniz).

* Helper application not found:Özel bir yard?mc? pro?ram ile içeri?i görüntülenebilecek bir dosya indirmek istediniz ama bu yard?mc? program taray?c? da yüklü de?il ise böyle bir hatayla kar?? kar??ya kalabilirsiniz.

* Site unavalaible: Site çal??m?yor veya çok me?gul (adresi yanl?? da yazm?? olabilirsiniz).

Wink Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/07/2008 13:38:08 (Cmt)    Mesaj konusu: Wordde yaz?lar? tamamen büyük ya da küçük yapmak için Alintiyla Cevap Gönder

WORD'DA B?R SAYFA DOLUSU YAZIYI AYNI ANDA BÜYÜK KARAKTERL? YA DA KÜÇÜK KARAKTERL? NASIL YAPAB?L?R?M D?YORSANIZ ??TE S?ZE YANITI...

* Yaz?n?n büyütmek veya küçültmek istedi?in k?s?mlar?n? sol fare tu?una bas?l? tutarak seçin.

* Seçtikten sonra SHIFT tu?unu bas?l? tutarak F3 tu?una bas?n. Seçilen bütün yaz?lar?n büyüdü?ünü ya da küçüldü?ünü göreceksiniz...

Ama unutmayal?m ki, bu püf noktas? sadece microsoft word'a dönüktür... Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/07/2008 13:41:34 (Cmt)    Mesaj konusu: Msn Hata Kodu 80048820 Alintiyla Cevap Gönder

Msnde kar??n?za Hata Kodu 80048820 gibi hata ç?karsa ?u ad?mlar? izlemeniz yeterlidir...

Monitörünüzün sa? alt kö?esine bak?n orda Saat vard?r ... SAAT VE TARHH AYARLARIMIZI KONTROL EDÄ°ORUZ e?er do?ru oldu?undan eminsek ikinci ad?m...?öyleki

ba?lat>çal??t?r> regsvr32 softpub.dll
girip enterl?yoruz i?lem tamam.. Wink Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/07/2008 13:47:01 (Cmt)    Mesaj konusu: Msn Hata Kodu 81000314 Alintiyla Cevap Gönder

Yine Msnde kar??n?za Hata Kodu 81000314 gibi bir hata ç?karsa ;

Bu hata genellikle, Msn Servislerinde Problemler oldu?u için meydana gelir..Buradan Kontrol edin. E?er problemler varsa bekleyin onlar onar?ncaya kadar bekleyin Bilgisayar?n?zda bir de?i?iklikler yapman?za gerek yok...

E?er sorun sizin bilgisayar?n?zda oldu?unu dü?ünüyorsan?z ?unu Deneyin;

Ba?lata girin oradan Çal??t?ra T?klay?n ve ?unu yaz?n :
regsvr32 softpub.dll
Sonra Entera bas?n..
Bunlar? yapt?ktan sonra Mutlaka Olacakt?r.. Wink Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/07/2008 13:50:04 (Cmt)    Mesaj konusu: Hata 80040111 veya 80040154: Windows Live Messenger oturumu Alintiyla Cevap Gönder

Bir gün msn nizi açmaya çal??t?n?z ama a??a??daki gibi bir hata ç?karsa kar??n?za :
Hata 80040111 veya 80040154: Windows Live Messenger oturumu açam?yorsunuz..

O zaman sorunu gidermek için yapman?z gerekenler ?unlar :
DLL dosyalar?n? yeniden kaydettirin bunu yapabilmek için :
Görev çubu?unda Ba?lat'? ve sonra da Çal??t?r'? t?klat?n.
Regsvr32 %windir%system32msxml3.dll yaz?n ve Tamam'? t?klat?n.
Bilgisayar?n?z? yeniden ba?lat?n ve yeniden Live Messenger oturumu aç?n..

??lem bu kadar basit.
Wink Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/07/2008 13:53:52 (Cmt)    Mesaj konusu: Msn Hata Kodu 80072ee6 hatas? Alintiyla Cevap Gönder

Msn Hata Kodu 80072ee6 diye bit hata ile kar??la?t???n?zda sorunu gidermek için tek yapman?z gereken ;

Ba?lata girin oradan çal??t?ra ve çal??t?ra ?u komutu yaz?n
regsvr32 MSXML3.dll
ve entera bas?n ekrana gelen msja tamam deyin.
Art?k msn'inizi açabilirsiniz. Wink Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/07/2008 13:56:53 (Cmt)    Mesaj konusu: Msn Titre?imini Engelleme Alintiyla Cevap Gönder

Ki?ilerin bana Titre?im göndermelerini nas?l engelleyebilirim? diyorsan?z veya titre?im özelli?inin dikkatinizi da??tt???n? dü?ünüyorsan?z, ki?ilerin size titre?im göndermesini engelleyebilirsiniz. Ä°?te size ipucu ;

Ana MSN Messenger penceresinde, Araçlar menüsünde, Seçenekler'i t?klat?n. Soldaki bölmede, Ä°letiler'i t?klat?n.
Di?erlerinin bana Titre?im göndermesine izin ver onay kutusunu temizleyin.
Tamam'? t?klat?n.
?imdi, biri size Titre?im gönderdi?inde, yaln?zca a?a??daki iletiyi al?rs?n?z:
Bir Titre?im ald?n?z! Wink Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/07/2008 13:58:23 (Cmt)    Mesaj konusu: Msn Messenger Reklamlar? Nas?l Kald?r?l?r? Alintiyla Cevap Gönder

Msn Messenger Reklamlar? Nas?l Kald?r?l?r? diyorsan?z i?te size bir ipucu daha;

araçlar -> seçenekler -> güvenlik seçeneklerine t?kl?yoruz.
Daha sonra
"bu payla??lan bir bilgisayar oldu?undan sekmelerimi görüntüleme" i?aretleyip
ve Tamam diyoruz. Bu kadar basit... Wink Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/07/2008 14:04:34 (Cmt)    Mesaj konusu: Msn Listesinde Sizi Silip silmediini anlamak için... Alintiyla Cevap Gönder

MSN listenizdeki ki?ilerin sizi listesinden silip silmedi?ini anlamak için :

MSN Messenger'?n?zdan Araçlar > Seçenekler > Gizlilik bölümüne girin.
Ä°zin verilenler listesi veya Engellenenler listesi bölümündeki ki?ilerin mouse arac?l???yla üzerine gelip, mouse'nin sa? tu?una bas?n.
E?er Sil yaz?s? pasif ise ki?i sizi silmemi?tir..
E?er sil Aktif ise Ki?i sizi silmi?tir.. Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/07/2008 14:25:21 (Cmt)    Mesaj konusu: Etkili Aramalar için Google Komutlar?.. Alintiyla Cevap Gönder

Etkili Aramalar için Google Komutlar? ;

site :
E?er anahtar kelimelerinizin sizin belirledi?iniz bir sitenin içerisinde araman?z? istiyorsan?z, arama sat?r?n?z? (örne?in antalyaili.com sitesi içerisinde antalya kelimesi için arama yapmak için :
site:antalyaili.com antalya
?eklinde ayarlamal?s?n?z. Burada antalyaili.com sitesi içerisindeki antalya ile ilgili ba?l?klar? bulursunuz....

intitle :
E?er arama kelimelerinizi sayfa ve belge ba?l?klar? içerisinde aramak istiyorsan?z bu komutu kullanmal?s?n?z. arama sat?r?na
intitle:antalya
yazd???n?zda antalya kelimesini sayfa ve belge ba?l?klar?nda araycakt?r....

allintitle :
E?er bütün anahtar sözcüklerin ba?l?klarda aranmas?n? istiyorsan?z, herbir sözcü?ün ba??na intitle koymak yerine allintitle komutunu kullanabilirsiniz. Bu durumda komut ile ilk anahtar sözcük aras?nda bo?luk b?rakmamaya özen göstermelisiniz. Örnek :
allintitle:antalya

inurl :
E?er anahtar kelimelerinizi URL ler içerisinde aramak istiyorsan?z bu komutu kullanmal?s?n?z. Bu komutla aramak istedi?iniz kelimeyi url nin herhangi bir yerinde araycakt?r. Arama yanl?zca URL lerde geçen kelimeleri araycak, noktalama i?aretlerini önemsemeyecektir. Ã?rnek
inurl:antalyailicom

allinurl :
E?er bütün anahtar sözcüklerinizin urlerde aranmas?n? istiyorsan?z herhangi bir sözcü?ün ba??na allinurl yazarak arama yapabilirsiniz. Bu komutta noktalama i?aretlerini önemsemeyecektir.Örnek
allinurl:antalya

cache :
Arama sat?r?na bu komutu herhangi bir site adresi ile birlikte girdi?inizde Google o adresi en son ne zaman indexledi?ini belirtiyor ve sitenin bahsi geçen tarihteki görüntüsünü ekrana getiriyor.Örnek
cache:www.antalyaili.com

info
Bu komutla Google, komut sat?r?nda ad? geçen web sitesine dair kendi ar?ivinde tuttu?u k?sa bilgileri görüntülüyor. Örnek
info:www.antalyaili.com
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 09:57:58 (Cum)    Mesaj konusu: Ekle/Kald?r Listesinden silinmeyen programlar?n silinmesi Alintiyla Cevap Gönder

Ekle/Kald?r Listesinden silinmeyen program isimlerinin silinmesi için :

Bazen yanl??l?kla proram? bilgisayar?n?zdan silmek için program?n klasörünü silersiniz. Bu durumda Denetim Masas? / Program Ekle-Kald?r da o program? kald?rmaya çal??t???n?zda kalkmaz. Bunun için tweakui yard?mc? program? kullanabilirsiniz. Yoksa Ba?lat/Çal??t?r/Regedit i çal??t?r?n..
(Çal??t?r'? klavyeden çal??t?rmak için win tu?u ile R tu?una bas?n.)

1- HKEY_LOCAL_MACHINE 'i yan?ndaki + y? t?klay?n aç?lan listeden
2- Software 'i aç?n, ayn? ?ekilde takip edin
3- Microsoft 'u aç?n
4- Windows 'u aç?n
5- CurrentVersion 'u aç?n
6- Uninstall' ? aç?n
(Bilgisayar?m \HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall)
Burada Program-Ekle kald?r daki listeyi göreceksiniz. Listeden kald?ramad?klar?n?z? DEL tu?una basarak silin. Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 09:58:42 (Cum)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

Sayfada sa? t?klad???n?zda normalde aç?lan menü ç?km?yorsa sayfaya sa? tu? kilidi koymu?lard?r. Bunu a?mak için önce farenin sol tu?una b?rakmadan sa? tu?una bas?n. Wink

Bu kadar basit Laughing
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 04/04/2009 09:43:52 (Cmt)    Mesaj konusu: Windows resim ve fax görüntüleyici Alintiyla Cevap Gönder

Düzgün Çal??mayan Windows Resim ve Fax Görüntüleyici sini Yeniden Yüklemek için...

Ba?lattan Çal??t?r? aç?n. Aç?lan pencereye :
regsvr32 %windir%\system32\shimgvw.dll
bunu yaz?p tamam deyin ...

Bu ?ekilde Windows Resim ve Fax Görüntüleyicisini Yenilemi? Olursunuz ...
Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 04/04/2009 09:55:06 (Cmt)    Mesaj konusu: Windows XP'de H?z ve Performans ?çin Pratik Bilgiler Alintiyla Cevap Gönder

Windows XP'de H?z ve Performans ?çin Pratik Bilgiler :

1) ??lemci Gücüne Doping :
Ba?lat-Çal??t?r-Aç sat?r?na:"Rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks" yaz ve tamam deyin.

2) XP'nin h?zl? kapat?lmas? :
Ba?lat-Çal??t?r-Aç sat?r?na regedit yaz sonra:
HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Control anahtar?na ula?.Pencerini sa??ndaki alanda "WaitToKillServiceTimeout" sa? t?kla ve de?i?tir. De?eri 20000'den 200 yap.

3) Sonkullan?lan belgeler listesinin silinmesi :
Ba?lat-Çal??t?r regedit yaz
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer anahtar?na ula??n ve ekranda sa? t?kla yeni DWORD de?eri yap de?erin ad? “NoRecentDocsHistory” olarak yap.Ard?ndan üzerine t?klayarak k?s?tlamay? açmak için 1 de?erini gir yok ben belgeler geçmi?ini istiyom diyosan 0 de?erini gir.Yeniden ba?lat..

4) Bellek perfonmans?n?n artt?r?lmas? :
Ba?lat-Çal??t?r regedit.Kay?t defterinde;
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management anahtar?na ula?;
a)DisablePagingExecutive üzerine çift t?kla ondal?k taban?nda 1 de?erini gir.
b)LargeSystemCache üzerine çift t?kla ondal?k tabanda 1 gir.
c)Orada yeni bir DWORD de?eri olu?tur “IOPageLockLimit” olarak adland?r ve de?eri ondal?k sistemde hangi rami kullan?yosan 128MB için 4000,256 MB için 10000,512MB ve daha yukar?s? için 40000 de?erini girin.
Yeniden ba?lat…

5) Menüh?zland?r?lmas? :
Kay?t defteri düzenleyicisini aç?n "HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Destop" alt?daki "MenuShowDelay" dizesine çift t?klay?p 400 olan de?eri "0"olarak atad???n?zda sorun çözülür...

6) Ba?lant?n?z?n %20 internet h?z? art??? :
Windows xp professional %80 internet h?z?n? kullanman?za izin veriyor ?nternetinizin h?z?n? % 20 artt?rabilmek için
Ba?lat >çal??t?r >gpedit.msc >bilgisayar yap?land?r?c?s? >yönetim ?ablonlar? >a? >Qus paket zamanlay?c?s? >ayarlanabilen bant geni?li?ini s?n?rla >etkin >bant geni?lik s?n?r? = 0 >uygula >TAMAM
(önceki bant geni?lik ise=20)

7) Tamamen Silme :
Kaldirdigimiz programin ismi hala görünüyorsa.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall... yanindaki + isaretli yere tiklayip actigimizda hepsini görebilirsiniz.Sa? t?kla ve sil…

8)Gezgin Penceresinin Sabitlenmesi :
Windows, oturumu her kapatt???n?zda görev çubu?unun ve tabii ki gezgin penceresinin büyüklü?ünü ve konumunu kaydeder. Söz konusu de?erlerin de?i?memesini, pencerenin konumunun ve büyüklü?ünün sabit kalmas?n? istiyorsan?z, Kay?t Defterine bir ek yapabilirsiniz.
Bunun için ilk olarak söz konusu pencere ve görev çubu?unu istedi?iniz gibi yerle?tirin.Daha sonra HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionPoliciesExplorer adresine ula??n ve burada yeni bir DWORD de?eri olu?turup bu de?ere NoSaveSetting ismini verin. Ve De?er Verisini 1 yap?n.

9) Konu?ma Balonlar?ndan Kurtulun :
Simgelerin üzerinde bilgi kutucuklar?n?n aç?lmas? ve konu?ma balonlar?n?n Windows turu hakk?nda aç?klama yapmas?, hakl? olarak birçok kullan?c?y? rahats?z eder.
Bu yard?m metinlerini devre d??? b?rakmak için HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVe rsionExplorerAdvance anahtar?na ula??n ve bu anahtar alt?ndaki ShowInfoTip kayd?n? bulun ve de?erini 0 yap?n. Ard?ndan EnableBallonTips ad?nda yeni bir DWORD de?eri olu?turun ve de?er verisini 0 yap?n.

10) Yetersiz Disk Alan? Uyar?s?n?n Kapat?lmas? :
Bunun için, HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionPoliciesExplorer anahtar? alt?nda yeni bir DWORD de?eri olu?turup NoLowDiskSpaceCheck ad?n? veri ve de?er olarak 1 girin.

11) K?sayol Menüsü Üzerinden ?ifreleme :
NTFS bölümleri, bilgilerin ?ifrelenmelerine imkan tan?rlar. Ancak bunun için menüler aras?nda uzun bir gezinti yapman?z gerekebilir. Ancak bunun yerine dosya ve klasörlere ait nesne menüsüne yeni bir komut eklemek çok daha kolay olacakt?r.
Bunun için, HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCur rentVersionExplorerAdvanced anahtar?n? bulun. Burada yeni bir DWORD de?eri olu?turup EncryptionContextMenu ad?n? verin ard?ndan de?erini 1 yap?n.

12) CD lerin Otomatik Aç?lmas?n? Engellemek :
Sürücüye yerle?tirdi?iniz her CD-ROM, üzerinde kurulum program?n? otomatik olarak çal???r. E?er CD üzerinde sadece bir k?s?m veriye ula?mak istiyorsan?z otomatik ba?lat fonksiyonu oldukça rahats?z edici bir hal alabilir.
Bu özelli?i geçici olarak kapatmak için küçük bir hileye ba?vurabilirsiniz. CD-ROM u sürücüye yerle?tirdikten sonra [SHIFT] tu?una bas?l? tutun. Bu sayede otomatik ba?lat fonksiyonu bir defaya mahsus olmak üzere çal??mayacakt?r. E?er bu i?levi tamamen kapatmak istiyorsan?z a?a??daki i?lemleri yerine getirmeliniz.
XP Home için: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServic esCdrom anahtar?na ula??n Autorun kayd?n?n de?erini 0 yap?n.
XP Pro Için: Ba?lat/Çal??t?r komutu ile ekrana gelen pencereyi kullanarak gpedit.msc konsolunu çal??t?r?n. Bilgisayar Yap?land?rmas? ba?l??? alt?ndaki Yönetim ?ablonlar? / Sistem dizinine geçin. Ard?ndan sa? taraftaki Otomatik çal??t?r özelli?ini devre d??? b?rak ö?esine çift t?klay?n ve takip eden penceredeki Etkin seçene?ini i?aretleyin.

13) XP Pro da Geli?mi? Dosya Payla??m? :
Dosyalar ve yaz?c?lar?n a? payla??m?na aç?lmas?n?n olumsuz bir taraf? mevcut: bu kaynaklara herkes ula?abilir. Windows XP Professional sürümünü kullan?yorsan?z okuma ve yazma haklar? atayarak kaynaklar?n kullan?m?n? denetim alt?nda tutabilirsiniz. Ancak bunun için bir a? etki alan?na ba?l? olunmas? gerekiyor. Buna ra?men küçük bir hile yard?m?yla herhangi bir firma a??na ba?l? olmadan da eri?im haklar?n? kontrol alt?nda tutabilirsiniz.
Ba?lat menüsündeki Bilgisayar?m komutunu kullanarak ayn? isimli pencereyi aç?n. Ard?ndan Araçlar menüsündeki Klasör Seçenekleri komutunu çal??t?r?n. Görünüm kart?ndaki Basit dosya payla??m? kullan (Önerilen) seçene?indeki i?areti kald?r?n.

15) Internet Explorer in Yeniden Kurulumu :
Web sayfalar? art?k do?ru görüntülenmiyor ve yüklemeler aniden kesiliyorsa, art?k IE yi yeniden kurman?n zaman? gelmi?tir. Bunun için XP CD sini sürücüye yerle?tirin ve Ba?lat/Çal??t?r a ?unu yaz?n. rundll32.exe.setupapi,InstallHinfSection.DefaultIn stall.132.%windir%infie.inf

17) ?stenmeyen XP Bile?enlerinden kurtulmak ?Ç?N :
C:WindowsInf klasörünü aç?n. Araçlar/Klasör Seçenekleri nden gizli klasörleri aç?n. Klasör içinde bulunan SYSOC.INF dosyas?n? metin editörü ile aç?n her sat?rdaki hide sözcü?ünü kald?r?n ve dosyay? tekrar kaydedin. Daha sonra Ba?lat/Denetim Masas?/Ekle-Kald?r/Windows bile?enlerini ekle-kald?r dü?mesine t?klayarak istemedi?iniz bile?enleri kald?r?n.

1Cool Güncel Kullan?c?n?n Masaüstünde Görüntülenmesi :
XP sistemindeki kullan?c? say?s? ne kadar artarsa o anda hangi kullan?c?n?n sisteme kay?rl? oldu?unu tespit etmek o kadar zorla??r. Ancak bir Kay?t Defteri ö?esi yard?m?yla o an kullan?lan hesab?n ismini bilgisayar?m simgesi alt?nda görüntülenmesini sa?layabilirsiniz. Bunun için HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVe rsionExplorerCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} anahtar? alt?nda yeni bir dize de?eri olu?turun ve Bilgisayar?m %USERNAME% olarak isim verin. Ancak bu kay?t sadece etkin kullan?c? içindir ayn? i?lemi di?er kullan?c?lar alt?nda da tekrarlamak gerekir.

19) Saat Dilimi Penceresine ?ehrinizi Ekleyin :
Regedit Düzen-Bul deyip Istanbul kelimesini arat?n. (GMT +02:00) Atina, Istanbul, Minsk yazan de?eri bulu?unuzda Display yazan de?ere çift t?klayarak içinde yaz?lanlar? de?i?tirin.

20) XP nin Konu?ma Balonlar?n? Kapatmak :
E?er çal??man?z s?ras?nda sürekli ekran?n sa? alt taraf?nda ç?kan d: sürücüsünde az yer türevi konu?ma balonlar? sizi rahat?z ediyorsa HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerAdvanced alt?nda EnableBallonTips DWORD de?erini 1 den 0 a çevirmeniz onu kapatacat?r.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu