antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

F?kralar
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 06/07/2009 10:36:57 (Pts)    Mesaj konusu: FINDIK Alintiyla Cevap Gönder

Temel ni?anlisi Fadime ile f?nd?k tarlalar?n? geziyormu?. 'Bak Fadime'
demi?, 'butun bu tarlalar benim. ama bir tanecik findik kopar?rsan, seni
oraya yat?r?r?m ona gore.'
Bunu duyan Fadime' nin gözleri parlam??, hemen
ko?up bir tane findik kopartm??.
Temel sözünün eri ya, fadimeyi f?nd?k a?ac?n?n alt?na yat?rm??.
Bu cezadan memnun kalan Fadime, üstünü ba??n?
toparlay?p, aya?a kalkar kalkmaz bir f?nd?k daha kopartm??.
Temel bir kez daha .... Bir findik daha.....
Temel 5. findiktan sonra peri?an aya?a kalkm??, bitkin bir halde Fadimeye dönüp; 'bak Fadime ' demi? eliyle tarlalar? gostererek,
'burdan sonrasi Fiskobirli?in'
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 06/07/2009 10:37:46 (Pts)    Mesaj konusu: Lunapark Alintiyla Cevap Gönder

Fadime ile Temel lunaparka giderler fadime dönen sal?ncaklara binmek ister ama
Temel 'olmaz fadime, donun gözükür' diyerek kar?? ç?kar
sal?nca?a çok binmeyi isteyen fadime temel arkas?n? dönüp ba?ka bi?eyle ilgilendi?i anda temelden gizli sal?nca?a biner arkas?n? dönen temel fadimeyi sal?nca?a binmi? olarak görünce ba??r?r :
'fadime niye pindun donun közükçek 'der,
fadime cevap verir 'merak etme ..ç?karttim.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/08/2009 12:17:04 (Pzr)    Mesaj konusu: F?kra gibi :) Alintiyla Cevap Gönder

KADINLARI MUTLU ETMEN?N YOLU )))))))))

01. Saçlar?n? ok?a,

02. Yücelt,

03. ??mart,

04. Gözlerinin içine bak,

05. Gelece?e ait planlar yap,

06. Dil dök,

07. Yalvar,

08. Destek ol,

09. Yeme?e götür,

10. Al??veri?e götür,

11. Tekneye bindir,

12. Güldür,

13. Zeka oyunlar? yap,

14. Müzik dinlet,

15. Te?vik et,

16. Teskin et,

17. Affet,

18. Hayran kal,

19. Banyosunu haz?rla,

20. Güven ver,

21. Kap?y? tut,

22. Asansörde kat dü?mesine bas,

23. Arabas?n?n kap?s?n? aç,

24. Is?t,

25. Sar?l,

26. Öp,

27. Ona hasta ol,

28. Kula??na f?s?lda,

29. Ayaklar?na masaj yap,

30. Konsere götür,

31. Onu her yerde ve her zaman bekle,

32. Tanr?çan yap,

33. Onunla birlikte rejim yap,

34. Onunla birlikte spor yap,

35. O uyumadan uyuma,

36. O uyanmadan uyanma,
..

.

.
...
1000. Ne istedi?ini önceden anla,

1001. Günde yedi kez özür dile,1002. Sürekli onu dinle,

1003. Yorgan? çekince ses etme,

1004. Yorgan? titretme,
..
...
..
6789. Spor araba al,

6790. Saat al,

6791. Yüzük al,

6792. Küpe al,

6793. Tra? ol,

6794. Saç seklini de?i?tir,

6795. Kareli gömlek giy,

6796. Yemin et,

6797. Dayan,

6798. Katlan.


ERKEKLER? MUTLU ETME SIRLARI

01. Karn?n? doyur.

02. Televizyonun kumandas?n? ver

03. Önünden çekil...
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 29/08/2009 15:41:13 (Cmt)    Mesaj konusu: Temel doktor olunca :) Alintiyla Cevap Gönder

Kad?n?n biri rahats?zl??? bulunan o?lunu doktora götürmü? :
- Doktor bey o?lum rahats?z.
- Nesi vardur ?
- Bacaklar? çarp?k, kollar? tutmuyor, gözleri iyi görmez ve de pek iyi i?itmez.
Temel bunun üzerine kad?na döner :
- Lütfen soyinun, sonra da uzanun der.
Kad?n ?a?k?n bir vaziyette,
- Doktor bey hasta olan ben de?ilim, o?lum hasta.
- Ula anladum da u?a?u tüzeltmek, yenisini yapmaktan taha zor.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 29/08/2009 15:42:53 (Cmt)    Mesaj konusu: :))))))))) Alintiyla Cevap Gönder

Mahir, sabah uyan?nca o gün 70 ya??nda oldu?unu hat?rlam??. Yava? yava? yataktan kalkarken gözü ayaklar?na ili?mi?.
-'Sevgili ayaklar?m, Bugün 70 ya??na girdik. 70 senedir Beni istedi?im yere götürdü?ünüz, bu ya??ma sizinle girdi?im için bahtiyar?m,
sizlere çok te?ekkür ederim, nice seneler dilerim... '
Sonra dizlerine dikkat etmi?.
-'Sevgili dizlerim, bugün 70 ya??na girdik. Bu kadar sene Beni ta??d?n?z, bükül dedim büküldünüz, çömel dedim çömeldiniz,
bu ya??ma sizinle birlikte girdi?im için ?ükür ediyorum. Sizlere çok te?ekkür ederim, nice seneler dilerim...'
Sonra gözü biraz daha yukar? kaym??;
- 'Eee ulan köftehor, ulan hay?rs?z emektar' demi?, e?er sen de ya?asayd?n bu günümüzü hep birlikte kutlayacakt?k.'
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 29/08/2009 15:49:20 (Cmt)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

Diyarbak?r'da ?ehmus okula gelir, tabii bizim ?ehmus ilkokul talebesi, ama her taraf? yara bere içinde, hoca sorar,
'?ehmus o?lum ne oldu sana',
?ehmus der, 'Babam dövmi?tir'.
Hoca sorar, 'Niye o?lum',
'Valla bilmiyom hocam ak?am evde yat?y?k biraz sonra babam?n sesini duyuyom,
Ali uyudun mi ali den ses ç?kmiy
Veli uyudunmi e veliden de ses ç?kmiy
Mehmed uyudin mi Mehmedden de ses ç?kmiy

?ehmus uyudin mi diy, ben de yok buba uyumad?m diyrem oda geliy beni doviy.

' Bunun üzerine hoca, bak ?ehmus bu gibi durumlarda uyumasan da ses etmemek laz?md?r der.

?ehmus kafa sallar eve gider,
ertesi gün okulda ?ehmus daha fena dövülmü? olarak gelir.
Bunu gören hoca merakla gider yan?na ;
'?ehmus ne oldi kim yapti' der.
?ehmus der ki 'Bubam yapm??t?r.' '
Niye ?ehmus ne oldi', ?ehmus anlat?r.
'Hocam ak?am evde yat?y?k biraz sonra yine babam in sesini duyuyom,
Ali uyudun mi ali den ses ç?kmiy Veli uyudunmi e Veliden de ses ç?kmiy Mehmed uyudin mi Mehmedden de ses ç?kmiy ?ehmus uyudin mi diy, ben de uyumad?m ama hiç ses etmedim.

Bunun üzerine anam ile bubam bir g?pra?maya ba?ladiler anlamad?m ne oliy

biraz sonra anam dedi ki, la ihsan ben geliyom, bubam da haticem ben de geliyom dedi

ben de ula nereye gidiyonuz ben de Geliyom dedim...

hoca derki; o?lum bunlar anne baba, gider gider gelirler.

Sen hiç bozuntuya verme. Uyuyo gibi yap. peki demi? ?ehmus.
Ertesi gün bir bacak k?r?k.
' Bu sefer ne oldu? ' der hoca.
Hocam, dedi?in gibi yapmi?em.
Hiç ses ç?karmami?em.
En son bubam anam?n arkas?na geçti, 'ben çocuk isterem, ben çocuk isterem!' diye ba??rmaya ba?lay?nca; ben de f?rsat bu f?rsat demi?em.

Geçtim bubam?n arkas?na, ' Ben de bisiklet istereeeeem !!!! ''
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 12/11/2009 12:40:07 (Prs)    Mesaj konusu: Temel ölünce Alintiyla Cevap Gönder

Temel cennete gitmi?. Büyükçe kap?n?n önünde üç ki?i beklemeye
ba?lam??lar.En önde müslüman bir kad?n, ikincisi hristiyan bir erkek, üçüncü
s?rada da Temel. Kap? aç?lm?? ve görevli ba??rm??.
- S?radaki gelsiiiin. Müslüman kad?n girmi? kap? kapanm?? ve içeriden bir
saate yak?n kad?n?n yürek yakan feryatlar? duyulmu?. Temel ile hristiyan
deh?et içinde bekle?irken kap? aç?lm??. Temel hemen öne at?larak sormu?;
- Ula napt?n?z kad?na?
- Müslüman kad?n öyle günahs?z ç?kt? ki zerre kadar bile bulamad?k hemen
melek olmas?na karar verildi. Bilirsiniz meleklerin arkas?nda iki adet kanat
olur. Biz de kanatlar? monte etmek için üç delik sola üç delik de sa?a
açt?k. Tabi ki delikler aç?l?rken biraz can? yand? ama ?imdi al??t? huzur
içinde cennetin semalar?nda uçuyor. S?radaki gelsiiiin. Hristiyan erkek
girmi?
kap? kapan?r kapanmaz yar?m saate yak?n feryat sesleri sonucu kap?
aç?lm??. Ayaklar? korkudan titreyen Temel yine sinirle sormu?;
- Ula hristiyan? niye ba??rtt?n?z?
- O da öyle günahs?z ç?kt? ki direk Hz.?sa'n?n havarisi olmas?na karar
verildi. Bilirsiniz havarilerin kafas?nda hale vard?r. Biz de kafas?n?n
üzerine iki sola iki de sa?a olmak üzere dört delik açt?k. B?raz can? yand?
ama ?imdi Hz. ?sa ile birlikte cennetin semalar?nda uçuyor. S?radaki
gelsiiin.deyince Temel ;
- Ben gelmem içeriye.demi?
- Nereye gideceksin peki ba?ka ?ans?n varm??
- Var. Gerekirse cehenneme giderim.
- Cehennemde kim var biliyormusun?
- Kim var?
- ?eytan.
- Ne yapar ki?
- Vallahi denk getirirse halleder seni.
- Olsun onun deli?i haz?r.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 05/06/2010 15:24:11 (Cmt)    Mesaj konusu: B?RA :) Alintiyla Cevap Gönder

Dünyan?n en ünlü bira fabrikalar?n?n patronlar? toplant?n?n yap?ld??? otelin bar?na ugramis...
Corona n?n patronu gelmi?, barmene seslenmi? :
- Çek bir Corona!.. Bir süre sonra Budweiser in patronu bara yana?m?? :
- Ver bir Bud!.. Miller in patronu bara oturmu? :
- Miller!.. Ard?ndan Efes Pilsen in patronu bara gelmi? :
- Bir CocaCola lütfen...
Di?er patronlar kendisine hayret dolu gözlerle bakt???nda su cevap gelmi? :
- Madem hiçbiriniz bira içmiyorsunuz,kat?lay?m dedim...
Laughing
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 05/06/2010 15:27:16 (Cmt)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

Temizlikçi bir kad?n d??ardan ?lkokul diplomas? almak için s?nava girer. Tabiat bilgisinden sorular ve cevaplar ?öyle
-Soru "Mide ne i? yapar?"
-Cevap "Sindirim yapar, yediklerimizi ögütür."
-Soru "Akci?er ne i? yapar?"
-Cevap "Solunum yapar, Bizi ya?at?r.
-Soru "Kalp ne i? yapar?
-Cevap "Dola??m yapar.
-Soru "Beyin ne i? yapar?
-Cevap "Bizim apartmanda kap?c?l?k yapar Laughing Laughing
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel Tüm zamanlar GMT +2 Saat
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
9. sayfa (Toplam 9 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu