antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

Atatürk'ün Antalya'm?z? Ziyaretleri...

 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 17/07/2008 15:48:42 (Prs)    Mesaj konusu: Atatürk'ün Antalya'm?z? Ziyaretleri... Alintiyla Cevap Gönder

Atatürk'ün Antalya'y? 1. ziyareti – 06/12.03.1930
Antalyal?lar, büyük bir özlem içinde, çoktand?r Atatürk’ü aralar?nda görmek istiyorlard?. Bunun için Ankara'ya birkaç kere heyetler göndermi?, Atatürk'ü davet etmi?lerdi. Atatürk ilk f?rsatta gelece?ini söylüyordu. Sonunda bu söz yerine geldi.
1930 y?l? Mart ay?n?n ba?lar?nda ?zmir’deydi. Havalar so?uk gidiyordu. Antalya’n?n ?l?k ikliminde bir hafta dinlenmeyi dü?ündü. Yan?na, ?çi?leri Bakan? ?ükrü Kaya’y? ve baz? yak?n arkada?lar?n? alarak 05.03.1930 günü ?zmir’den Antalya'ya hareket etti. 06.03.1930 Per?embe günü ö?leye do?ru Isparta'ya geldi. Burada bir yemek molas?ndan sonra Burdur'a, oradan da saat 16.00 da Antalya'ya girdi.
Antalyal?lar, iki gündür haz?rl?k içindeydiler. Önce Atatürk'ün geçebilece?i bütün cadde ve sokaklar? elektrik lambalar?yla donatt?lar. Büyük yap?lar? süslediler. ?ehrin giri?ine üç büyük tak kurulmu?, Tophane meydan?ndan Atatürk'ün kalaca?? kö?ke kadar hal?lar serilmi?ti. Gelece?i gün ö?leden sonra, Kepez'den ?ehre kadar halk, yolun iki yan?n? doldurmu?tu.
Saat tam 16.00 da Tophane meydan?na gelen Atatürk, buradan do?ruca kalaca?? kö?ke gitti. K?sa bir süre dinlendikten sonra balkona ç?kt?, Kö?kün önü mah?erdi. Atatürk'ü ç?lg?nca alk??l?yorlard?. Atatürk, halk? selamlayarak te?ekkür etti.
O ak?am Türk Oca??’ndaki toplant?ya kat?lm??, gençlerle memleket sorunlar? üzerinde görü?meler yapm??t?.
Atatürk ertesi 07.03.1930 gününden 12.03.1930 sabah?na kadar Antalya'da kalm??t?. Bu süre içinde; Antalya ve çevresinde geziler yapt?. Rüstemiye Vapuru ile bir çiftli?e giderek çal??malar? izledi. Yeme?i aç?k havada, bir a?ac?n alt?nda yedi. Yolda Antalya’n?n gezinti yerlerinden Rumku?'a götürmü?lerdi. Buran?n ad?n? be?enmedi, Erenku?'a çevirdi. Konya alt? plaj?ndan denizi seyretti.
09.03.1930 günü, Antalya Müzesini gezdi. Aspendos'a giderek incelemelerde bulundu. Müze Müdürüne: “- Bu tiyatroyu restore ediniz ama, kap?s?na kilit vurmay?n?z. Burada temsiller veriniz, güre?ler düzenleyiniz” dedi.
O gün bir yürük çad?r?nda ö?le yeme?ini yiyen Atatürk, Antalya'ya dönerken, yol üzerinde Osman A?a'n?n narenciye bahçesini de gezdi.
12.03.1930 sabah? saat 10.00 da Antalya'dan ayr?larak Burdur üzerinden Ankara'ya gitti. Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 17/07/2008 15:49:21 (Prs)    Mesaj konusu: Atatürkün Antalyay? 2.ziyareti Alintiyla Cevap Gönder

Atatürk'ün Antalya'y? 2. ziyareti – 10.02.1931

Atatürk Antalya’y? çok sevmi?ti. ?zmir’deyken 08.02.1931 günü Ege Vapuruyla bir Akdeniz gezisine ç?kt?.
10.02.1931 Sal? günü ö?leye do?ru Ege, Antalya ?skelesi kar??s?nda demirlemi?, Antalya Valisi ba?kanl???ndaki bir heyet Ege'ye ç?karak Atatürk'ü kar??lam??lard?.
Atatürk, ö?leden sonra bir motorla Antalya'ya ç?karak Alay Karargah?n?, Valili?i ziyaret ettikten ve Antalya sorunlar? üzerinde bilgi ald?ktan sonra Silifke’ye gitmek üzere ayr?ld?. Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 17/07/2008 15:49:58 (Prs)    Mesaj konusu: Atatürk'ün Antalya'y? 3. ziyareti Alintiyla Cevap Gönder

Atatürk'ün Antalya'y? 3. ziyareti – 18/19.02.1935

Atatürk'ün son Akdeniz gezisi 1935 y?l? ?ubat ay?na rastlar.
Atatürk, 16.02.1935 te önce Ege Vapuru'na binerek ?stanbul’dan hareket etmi?, Ege sahillerinde Zafer Destroyerine geçmi?, Alanya ve Antalya'dan sonra, tekrar Ege Vapuru ile Ta?ucundan Mersin'e, buradan da Marmaris'e gelmi?, 25.02.1935 te ?stanbul’a dönmü?tü.
Dokuz gün süren bu gezi s?ras?nda Atatürk'ün yan?nda k?zkarde?i Makbule Atadan, Nebile Han?m, Prof. Afet ?nan, Fahrettin Altay, Nuri Conker, Cevat Abbas Gürel, Muhaf?z Komutan? ?smail Hakki Tekçe, yaver Celal Tolgay, Na?it Mengü ve ?ükrü Ã?zer de vard?r.
18.02.1935 Pazartesi günü sabah? saat 08.30 da Alanya iskelesine ç?kt?klar? zaman Liman Reisi ?a??r?p kalm??t?. Atatürk’ün gelece?inden kimsenin haberi yoktu. Hemen Kaymakama duyurdular. Birkaç dakika sonra ?skeleye gelen Kaymakam'a Atatürk, nerede dinlenebileceklerini sormu?, o da Halk F?rkas?nda odalar?n haz?r oldu?unu, ancak otomobil, araba gibi bir vas?tan?n bulunmad???n?, zira çar?? yolunun aç?lmad???n?, atla gidebilece?ini söyleyince Atatürk çok k?zm??t?. Derhal gemiye döndü ve Süvari'ye “-Antalya'ya..” emrini verdi.
Atatürk, saat 13.30 da Antalya iskelesine ç?kt??? zaman görülmemi? bir kalabal?kla kar??la?t?.
TBMM Reisi Kaz?m Özalp, o günlerde Antalya'da idi. Antalya Valisi Saip Öge
ve Belediye Ba?kan? Lütfi Gökçeo?lu bir heyetle Atatürk'ü kar??lad?lar.
?skeleden faytonlarla do?ru Kö?k’e gelen konuklar, burada ak?ama kadar dinlendiler.
Ak?ama do?ru saat 17.00 de ?ç?leri Bakan? ?ükrü Kaya da Ankara'dan Antalya'ya geldi. Birlikte Erenku?’a gittiler.
Geceyi Antalya'da Kö?k'te geçren Atatürk, ertesi günü 19.02.1935 te Antalya'da bir gezinti yapt?. Antalyal?lar ak?ama kadar Atatürk'le birlik olmu?lard?. Gitti?i her yerde co?kun gösteriler yap?yorlard?. Antalya'l?lar?n gözleri ayd?nd?. ?air Baki Süha Edipo?lu sesleniyordu:
“- ?çmizde do?uyor alt?n rengi bir bahar,
Co?uyor hislerimiz, içmiz sellere e?.
Sevin Antalya sevin, en büyük konu?un var.
Gözlerin ayd?n anam, gözlerin ayd?n karde?.”
Atatürk o gece saat 22.30 da Ege Vapuru ile Ta?ucuna hareket etti.
Bu O’nun Antalya'ya son geli?iydi.
Antalyal?lar?n Atatürk'e arma?an ettikleri Atatürk Kö?kü, Atatürk'ün ölümünden sonra Antalya
Özel idaresine geçmi?, 1939 da Ak?am K?z Sanat Okulu ve K?z Enstitüsü binas? olarak kullan?lm??t?. 1935 y?l?nda Tar?m Bakanl???na devredilen Kö?k, bugün Teknik Ziraat Müdürlü?ünce kullan?lmaktad?r. Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/09/2008 15:08:30 (Sal)    Mesaj konusu: Atatürkün son balosu Alintiyla Cevap Gönder

Arkada?lar bunu izlemenizi tavsiye ederim

http://www.bursa-bld.gov.tr/filmler/zeybek.asp
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 25/09/2008 14:42:35 (Prs)    Mesaj konusu: Evvet gerçekten güzell Alintiyla Cevap Gönder

Evvet arkada?lar yukar?aki linki izleyin bence
Herkesin belleklerinde de?i?ik izlenimler yaratacak çok güzel bir çekim. Bu
i?in gerçekle?mesinde eme?i geçen sa?olsun.

DUYGULANMAMAK ELDE DE??L.
Crying or Very sad
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 27/09/2008 15:38:49 (Cmt)    Mesaj konusu: Atam?zdan Görüntüler Alintiyla Cevap Gönder

Arkada?lar a??a??daki linke t?klay?n ve Ulu Önder Atatürk'ten özel görüntülerle haz?rlanm?? muhte?em videoyu bir izleyin. Lütfen izlerken sesli izleyin... ?yi seyirler...

http://www.metacafe.com/watch/1646068//
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 27/09/2008 15:42:18 (Cmt)    Mesaj konusu: Atam?z?n sesi... Alintiyla Cevap Gönder

Arkada?lar hiç Atam?z?n sesini duydunuz mu? Merak ettiniz mi o koca ç?nar?n sesini... ??te size Atam?z?n 10.Y?l Nutkunu okurkenki videosu.. Lütfen sesli izleyin...


http://www.metacafe.com/watch/792644/ataturkun_onuncu_yil_nutku/
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 28/11/2008 16:37:43 (Cum)    Mesaj konusu: Mustafa Filmine ithafen Alintiyla Cevap Gönder

Mustafa'n?n gerçe?i...

Biz, O'nu m?s?r tarlas?nda karga kovalamas?yla de?il, topraklar?m?z üzerinden le? kargalar?n? kovalamas?yla;

Biz, O'nu "Fikriye"siyle degil, emperyalizmin ezmeye çal??t??? tüm uluslara örnek olan fikirleriyle;

Biz, O'nu kendisini çaresiz hisseden birisi olarak de?il, tüm gücünü Milli Mücadele döneminde kuzeyinden güneyine, do?usundan bat?s?na tek yumruk olan ulusundan alan yüceler yücesi yüre?iyle;

Biz, O'nu içki masas?ndan kalkmayan bir "ayya?" olarak de?il, üzerinde güne? batmayan topraklara hükmedenlerle oturdu?u masaya yumru?unu vurup Sevr'i parçalayarak suratlar?na f?rlatan kararl?l???yla;

Biz, O'nu küçük yasta hocas?na besledi?i kini ileride devlet yönetimine kar??t?racak denli "s??" bir lider olarak de?il; tüm dünyan?n takdir etti?i ilerici görü?lerini silah yap?p bir ulusun makus talihine meydan okuyan büyük devrimci ki?ili?iyle;

Biz, O'nu kimseleri ilgilendirmeyecek "özel hayati"ni "insan yani" olarak sunma ?aklabanl??? ile de?il; ornegin 1936'da Yalova'daki kö?kü bir a?ac?n kesilmesini önlemek için raylar?n üzerinde 4.80 metre kayd?racak kadar dahi ve insan yani ile;

Biz, O'nu "Mustafa" olarak de?il, baz? canlara inat, canimizin parças?, ruhumuzun ta kendisi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olarak anlad?k, anlat?yoruz.

KAYNAK: Prof. Fethi Murat DO?AN
http://www.fethimuratdogan.net/
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 12/03/2009 15:02:34 (Prs)    Mesaj konusu: Hala uyanamad?k...! Alintiyla Cevap Gönder

?zmir kurtulmu?, çok tatl? bir yorgunluk, Ankara'ya hareket edecekler...
Trene binerler ve kompart?mana çekilirler. Ertesi gün, yaveri, Atatürk'ün
kompart?man?n?n kap?s?n? çalar. Atatürk, yorgun, bitkin bir halde kravat?n?
y?kamaktad?r.
Yaveri; 'Pa?am bu ne hal, hiç uyumad?n?z herhalde, niye
böylesiniz?' der.

'Çocuk, kompart?man?ma yast?kla battaniye koymay?
unutmu?sunuz. Kolumu yast?k yapt?m a?r?d?. Setremi yast?k
yapt?m ü?üdüm. Uyumad?m kalkt?m' der.

Yaveri; 'Aman pa?am! Birimize haber verseydiniz. Hemen size bir yast?kla battaniye getirirdik' der ve bir ülkeyi kurtarmaktan dönen komutan tarihi bir cevap verir;
'Geç fark ettim. Hepiniz en az benim kadar yorgundunuz, hiçbirinize k?yamad?m. Önemli olan benim uyumam degil, milletimin rahat uyumasi ..'


ATAMIZ SAYES?NDE ÖYLE RAHAT UYUYORUZ K?;

HALA UYANAMADIK !!!

AB Uyum yasalar? gere?ince devlet dairelerinden Atatürk resimlerinin kaldirilmasini protesto ediyoruz!!!
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 12/03/2009 15:10:25 (Prs)    Mesaj konusu: Kim yazd?ysa ellerine sa?l?k... Alintiyla Cevap Gönder

Kim yazd?ysa ellerine sa?l?k valla..
Lütfen sonuna kadar okuyun arkada?lar..

GÖREY?M O ATATÜRKÇÜ GENÇLER?!!!
ATATÜRKÇÜLER MUTLAKA OKUMALISINIZ COK GÜZEL

B?R TÜRK GENC?N?N ATA'YA H?TABES?

Sevgili Atam;
Sana bu hitabeyi 33 ya??na girmi?,
Failatün, failatün, failatün,failün ölçü sistemini,
Niagara ?elalesi'nin yükseklik ve debisini,

Yes, it is a pencil demesini, Deli ?brahim'in küpesini; Bir bir kafama yerle?tirdiler de; Bana senin insan yönünü anlatmad?lar. Sigara tiryakisi oldu?unu, rak? içti?ini, a??k oldu?unu, evlendi?ini, bo?and???n?, kim bilir kaç geceler sava? meydanlar?nda cesetlere bak?p,için için a?lad???n?,
özlemlerini, hasretlerini, gelece?i kazanmaya dair fikirlerini anlatmad?lar.

Bana, bize, tüm dünya gençlerine bayram arma?an etmi?tin. Arma?an?n?, uygun ad?m sol-sa?-sol sol-sa?-sol Kutlad?k... Kaç?m?z?n aya?? su toplam??t?. Kaç?m?z k?ç?na yedi?i sopa yüzünden alt?na i?emi?tik. Biz bayramlarda bunalan gençlerdik.

(Ne zaman baloda smokinli foto?raf?n? görsem, 19 May?s'lara yanar?m.)

Bir yandan; heykellerini diktik, da?a-ta?a silüetlerini çizdik, her kitaba, her yaz?ya mutlaka senden al?nt?lar yerle?tirdik. Bir yandan; her i?in kolay?na kaçt?k, ticarette kaz?k att?k, üretim yerine kopyalad?k.
Bilimadamlar?n? sindirdik, ayd?nlar? yarg?lad?k, yoktan yere nice vatan hainleri ürettik, Çoktan yere nice amaçs?z gençler yetistirdik. Zeki,çevik ve ayn? zamanda düzenciydik. E?itimi siyasete kurban verdik, Ekonomiyi siyasete kurban verdik. Ayd?nl?k olmas? gereken gelecekleri siyasete kurban verdik. Varl???m?z siyasi emellere arma?an oldu...

Benim biricik Atam; Biz Demokles'in k?l?c?n? sap?ndan de?il keskin yan?ndan tutmay? marifet bildik. Senin ruhunu g?d?m g?d?m içtik, Tükettik... Tükettik... Tükettik... Dedemden babama, babamdan bana politikac? tabiriyle 'enkaz devralm??' bulunmaktay?z.
Bu gidi?le biz, çocuklar?m?za devredecek enkaz bile bulamayaca??z...
Türk'tük, do?ruyduk,çal??kanl???m?z süpheli; Birinci vazifemiz; Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni Ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek. Ülkümüz; Yükselmek, ileri gitmekti...

Uzun bir yoldu... Yorucu ve y?prat?c?yd?... Adidas'lar?m?z eskidi, McDonalds'ta mola verdik. Belki de 'Bir Türk dünyaya bedeldir' deyi?ini, biz 'Her Türk dünyaya bedeldir' anlad???m?z için emanetini, bir milyon be? yüzseksen bin kat küçültmeyi becerdik...Verdi?in en önemli görev: Türk istiklalini ve cumhuriyetini ?lelebet muhafaza ve müdafaa etmektir, bilirim. Muhtaç oldu?um kudretin, sana güvenimde mevcut oldu?unu belirtir, ellerinden hasretle öperim...

Ba?tan sonuna kadar okuyanlara te?ekkürler sizler gerçek bir Atatürkçüsünüz bence.......


YER: TÜRK?YE
YIL: 1938
SAAT: 09.05
YIL: 2007


ATATÜRK TEKRAR DÜNYAYA GEL?YOR... DO?RUCA MECL?SE G?D?YOR, MEMLEKET NASIL YÖNET?L?YOR GÖRMEK ÏÇ?N...MECL?S KAPISINDA CUMHURBA?KANI,BA?BAKAN,DEVLET BAKANLARI KAR?ILIYORLAR.

SALONDA EN ÖNE OTURTUYORLAR VE O GÜNKÜ ÜLKE SORULARI TARTI?ILIYOR...OTURUM B?T?YOR, ATATÜRK Ü MECL?S LOKANTASINA GÖTÜRÜYORLAR. YEMEKTEN SONRA OTELE GÖTÜRÜP YATIRIYORLAR....

ERTES? SABAH OTELDEN ALMAYA G?D?YORLAR. ATATÜRK ÜN ODASI BOMBO?..!! VE MASANIN ÜZER?NDE B?R KA?IDA YAZILMI? ?U SÖZLER VAR:
'
'EFEND?LER... BEN ?STANBULA G?D?YORUM, ORDAN B?R VAPURA B?N?P TEKRAR SAMSUNA ÇIKACA?IM. ÇÜNKÜ, BU ÜLKEN?N B?R KURTULU? SAVA?INA DAHA ?HT?YACI VAR...'


BU KADAR ANLAMLI B?R?EY DAHA YOKTUR SANIRIM BU ÜLKEM?Z ?Ç?N...


Crying or Very sad Crying or Very sad
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/03/2009 16:02:57 (Prs)    Mesaj konusu: Atatürk'ün Türk'ü tarifi Alintiyla Cevap Gönder

Yüce atam?z?n Türk'ü tarifi ;

Bu memleket,
Dünya’n?n beklemedi?i,
Asla ümid etmedi?i
Bir müstesna mevcudiyetin
Yüksek tecellisine yüksek sahne oldu.
Bu sahne yedi bin senelik en a?a?? bir Türk be?i?idir.
Be?ik tabiat?n rüzgarlar?yla salland?;
Be?i?in içindeki çocuk tabiat?n ya?murlar?yla y?kand?,
O çocuk
Tabiat?n ?im?eklerinden,y?ld?r?mlar?ndan,kas?rgalar?ndan
Evvela korkar gibi oldu;
Sonra onlara al??t?;
Onlar? tabiat?n babas? tan?d? onlar?n o?lu oldu.
Bir gün o tabiat çocu?u tabiat oldu;
?im?ek,y?ld?r?m,güne? oldu,Türk oldu.
Türk budur.
Y?ld?r?md?r,kas?rgad?r,dünyay? ayd?nlatan güne?tir...
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/03/2009 16:06:33 (Prs)    Mesaj konusu: ??te Atatürk'ün mektubu Alintiyla Cevap Gönder

Atatürk'ün Can Dündar'a Yazd??? Mektup;

Utand?m Çocuk
Beni anlatan bir film yapm??s?n .
K?zg?n?m, utanç içindeyim.
Sana de?ildir k?zg?nl???m. Filmdeki Mustafa'dan da utanm?? de?ilim.
Ba?aramam???m, bundand?r utanc?m.
Komutam alt?nda, bu vatan için kan?n? ak?tan Türk askerlerinden utand?m.
"Özgürlük" demi?tim, benim karakterimdir.
"Bilim" demi?tim, tek yol göstericidir.
Sen, "Karanl?ktan korkard?" demi?sin benim için.
Korkard?m evet. Bu ulusu bo?mak isteyen karanl?klardan çok korktum.
Ama insaf be çocuk, korkup da kaçmad?m ya.
Söküp atmad?m m? o karanl??? bu ülkenin üzerinden?
Diktatör demi?sin bir de. Hiç okumad?n m? çocuk?
Nerde benim nesilleri emanet etti?im ö?retmenler?
Anlatmad?lar m? sana?
Ba?komutan olarak cepheden cepheye ko?arken ve bütün kararlar? tek ba??ma alabilecekken neden bir meclis kurdum ben çocuk? Böyle diktatör olur mu?
Ah be çocu?um.
Neden, nas?l dü?man ettiler seni bana?
Bakt?m a?ktan, sevgiden, aileden bahseden güzel ?eyler yazm??s?n bugüne kadar.
Belli ki, çal??kans?n, zekisin. Kara cüppeleri ile milletin ümü?üne çökmü? olan yobazlar? çok iyi anlar?m da çocuk, seni anlayam?yorum.
Onlar zaten hiç sevmedi beni. Yüzy?llard?r süren iktidarlar?n? çekip alm??t?m ellerinden.
Sevmeyecekler beni elbette...
Peki sen çocuk, sen neden kol kola girdin bu kara kalplilerle?
Dedim ya, sana de?il k?zg?nl???m.
Ba?aramam???m.
Anlatamam???m demek ki özgürlü?ün k?ymetini, ba??ms?z bir ulusun, onurlu özgür bireyi olman?n ne büyük bir nimet oldu?unu.
Yaz?k olmu?, onca vatan evlad?n?n kan?na, onca anan?n göz ya??na.
Veremem ki ?imdi hesab?, ne o gencecik bedenlere, ne de gözü ya?l? analara.
"Bu muydu u?runa bizi ölüme gönderdi?in vatan?" derlerse.
"Bu nesiller miydi, ölen evlatlar?m?z?n kan?yla kurdu?un ülkeyi emanet etti?in?" diye sorarlarsa ne derim ben onlara be çocuk?
Olmad? be çocuk... olmad?.
M.Kemal Atatürk
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 05/06/2010 15:19:41 (Cmt)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

Ortaokul Ö?renc?s?n?n AtatÜrk Hakkinda Yazdi?i Yazi

Bu ülkede yasayan her insanin ba??ms?zl???n? ve demokrasisini borçlu oldu?u insan:
ATATÜRK...
Gençli?inde kot pantolon giyememi?. Sevgilisinin elinden tutup has?lat
rekorlar? kiran bir sinema filmine gidememi?...
Padi?ah ona Trablusgarp Cephesi'nde görev verdi?inde, lüks uçak ?irketinin,
first class koltu?unda viskisini yudumlayarak görev yerine gidememi?...
Halk?na ba??ms?zl?k fikrini anlatabilmek için kortej esli?inde
Mercedes'lerle gezememi? Anadolu'yu...
Kurtulu? hareketini ba?latmak için 19 May?s'ta Samsun'a ayak basan aya??nda
spor ayakkab?s? ya da kovboy çizmesi yokmu?...
Kazand??? her sava?tan sonra sava? sahas?na f?rlay?p moral veren mini
etekli
ponpon k?zlar da yokmu?...
Tarih kitaplar?na bak?l?rsa, Yunanl?lar? ?zmir'den denize döktükten
sonra
timsah yürüyü?ü de yapmam??lar...
Ülkesinde yapaca?? devrimleri, unutmamak için not alaca?? bir cep
bilgisayar? olmad??? gibi,kendisine suikast giri?iminde bulunacaklar? n? da cep telefonundan ö?renememi?!
Atatürk için üzülüyorum. Da? gibi adam, bir radyo progr***** faks
çekemeden,
?smet Pasa için Safiye Ayla'dan bir istek parças? isteyemeden gitti
Lozan Zaferi'nden sonra veya Cumhuriyet'in ilan?ndan sonra arabaya
atlay?p
sabahlara kadar korna çal?p, elinde bayraklarla sokaklarda tur
atamad?.
Evinin balkonuna ç?k?p, bir ?arjör mermiyi havaya s?kamad?.
Atatürk'e
ac?yorum...
Sen kalk, dört kad?nla evlenebilece?in bir dönemde dünyaya gel,
sonra de?erini bilmeyip tek kad?nla evlilik sistemini getir. Aaaah
ah...
Ç?lg?n diskolara gitmek, sabahlara kadar içip, içip
rock yapmak,
babas?n?n mersedesini al?p söyle bir Emirgan turu çekmek
dururken...
Bunlar? yapmad? Atatürk...
Keyif çatmad?...
Tüm hayatini ülkesinin kurtulu?una ve
uygarla?mas?na harcad?...
ISTE ONUN IÇIN BÜYÜK ADAMDI ATATÜRK HER FIRSAT ELINDE VARDI. O ISE SADECE BU MILLETIN BAGIMSIZLIGINI ISTEDI.
BÜTÜN SUÇU 2 KADEH RAKI IÇMEKTI O KADAR.....
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu