antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

Ünlü Sözler
Sayfaya git 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sonraki
 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:09:03 (Cum)    Mesaj konusu: Ünlü Sözler Alintiyla Cevap Gönder

Dünyada Okudu?um En Güzel Kitap Nedir Diye Sordular. “Annem” Adl? Kitapt?r Dedim A.LINCOLN
Bir tehlike an?nda gemiden uzakla?an fareler, geminin batmamas?n? bir türlü affedemezler. (Wieslaw Brudzinski)
Kurtlarla arkada? ol, yaln?z elinden baltay? b?rakma. (Rus Atasözü )
Rüzgara tüküren, kendi yüzüne tükürür. (?talyan atasözü )
Bir gün su içece?in çe?meye çamur s?çratma. (?srail atasözü )
Evlilik bir kale gibidir. D??ardakiler oraya girmek için, içerdekiler de ç?kmak için u?ra??r dururlar. (Çin atasözü )
Bo? bir çuval?n dik durmas? zordur. (Benjamin Franklin)
Böcek olmay? kabullenenler, ezilince ?ikayet etmemelidirler. (F.Schiller)
Bir yengece, do?ru yürümesini asla ö?retemezsiniz. (Aristophanes)
Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir ?ey yoktur. (La Fontaine)
?nsanlar ba?aklara benzerler, içleri bo?ken ba?lari havadad?r, doldukça e?ilirler. (Montaigne)
Mert olmayan bir insanla i?e ba?lamak, sonu gelmeyecek, ya da kötü bitecek bir yola ç?kmak demektir. (Montesquie)
Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur. (Desiderius Erasmus)
E?er bir örs isen kendini sabit tut, e?er bir çekiç isen zaman?nda vur. (G.Herbert)
A?z?nda bal olan ar?n?n, kuyru?unda i?nesi vard?r. (John Lyly)
?nsanlar kötülü?ü arzular? güçlü oldu?u için de?il, vicdanlar? zay?f oldu?u için aparlar. (J.S.MILL)
Ba?layan her?ey biter. (SENECA)
Biten her?ey yeniden ba?lar.Hiç bir ?ey yok olamaz. (BAHADIR)
Sinir köpeklerin özelli?idir. (BAHADIR)
Ya?lanmadan ak?llanmay? çok isterdim. (B.SHAW)
Az anlamak, ters anlamaktan iyidir. (A.FRANCE)
Zay?f?n kini, dostlu?u kadar tehlikeli de?ildir. (V.DRAGUES)
?stemek, “?stiyorum” demek de?il, harekete geçmektir. (A.MAURROIS)
?nsanlar?n yapt??? sahteparalar kadar paralar?n yapt??? sahte insanlar vard?r. (S.J.HARRIS)
?nsanin h?rs?z olup olmad???, suç orta??ndan sorulmaz ki! (C.MARLOWE)
Birçok insan mutlulu?u burnunun üstünde unutu?u gözlük gibi etrafta arar. (DROZ)
Gömle?in ilk dü?mesi yanl?? iliklenince di?erleri de yanl?? gider. (C.BRUNO)
Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sad?k ol. (DALE CARNEGIE)
Dev eserleri ta?lar de?il, onlar? i?leyenler meydana getirir. (J.T.MOTLEY)
Ku?lar gibi uçmas?n?, bal?klar gibi yüzmesini ö?rendik ama karde?çe ya?amay? ö?renemedik. (M.L.KING)
Söz kalpten ç?karsa kalbe kadar gider, dilden ç?karsa kula?? a?amaz. (ARAP ATASÖZÜ )
Bana “Ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim” dersen bil ki insana de?il, e??ek ve ata uygun bir özellikle övünüyorsun. (EPIKTETOS)
Duymak istemeyen kadar kötü sa??r yoktur. (?TALYAN ATASÖZÜ )
Nice kötü insanlar vard?r ki hiç iyi yanlar? olmasa daha az tehlikeli olurlardi. (L.ROCHEFOUCAULD)
Sonuçlar? de?il, baslang?çlar? de?i?tirmek gerekir. (ALAIN)
Geçmi?in tehlikesi esir olmakt?, gelece?inki ise robot. (E.FROMM)
Kendi kendimizin alt?nda kalmamal?y?z ki cemiyetin üstüne ç?kal?m. (NECIP FAZIL KISAKÜREK)
Bir insan?n tek ba??na mutlu olmas? utan?lacak bir?eydir. (A.CAMUS)
Yar?n bamba?ka bir insan olaca??m diyorsan. Niye bugünden ba?lam?yorsun? (EPIKTETOS)
Nice insanlar gördüm üstlerinde elbise yok… Nice elbiseler gördüm içlerinde insan yok… (mevlana)
Hakiki arkada?l?k s?hhatten farks?zd?r, k?ymeti ancak elden gittikten sonra anla??l?r. (Golti)
Kaplumba?aya dikkat et. Ancak kafas?n? ç?kar?p risk ald???nda ilerliyebiliyor. (James B.Conont )
Küçük seylere gere?inden çok önem verenler,elinden büyük i? gelmeyenlerdir. (Eflatun)
Yumu?ak olma ezilirsin , sert olma k?r?l?rs?n. (VICTOR HUGO)
?nsanlar?n umudunu k?rma.. Belki de sahip oldu?u tek ?ey odur.
Olgun insan güzel söz söyleyen de?il, söyledi?ini yapan ve yapabilece?ini söyleyen adamd?r. (Confucius)
Dü?manlar?n?z? sevin çünkü kusurlar?n?z? yaln?z onlar aç?kça söyleyebilir. (Benjamin Franklin)
Evlilikte ba?ar? yaln?z aranan ki?iyi bulmakta de?il ayn? zamanda aranan ki?i olmakt?r. (Foster Wood)
Silgi kullanmadan resim çizme sanat?na hayat denilmektedir. (John Christian)
Kötümser yaln?z tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ????? görür, gerçekçi tünelle birlikte ????? hemde gelecek treni görür. (J.Harris)


En son su_co tarafindan 03/04/2009 16:10:57 (Cum) tarihinde degistirildi, toplam 1 kere degistirildi
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:12:52 (Cum)    Mesaj konusu: Ac? Alintiyla Cevap Gönder

??i Çok Olanlar?n Gözya?lar? ?çin Vakitleri Yoktur. LORD BYRON
Ac? Çekmek, Ölmekten Daha Çok Cesaret ?ster. NAPOLEON
Tatl? ?eyler, Sonu ?yi Biten Ac?lard?r. AESKHYLOS
Hiçbir ?ey, Ac?dan Daha H?zl? Gelemez. BA?LEY
Dünkü Ac?lar, Bugünkü Sevinçlerin Kayna??n? Olu?turur. POLLOK
Ac?, Ac?y? Bast?r?r. TÜRK ATASÖZÜ
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:13:47 (Cum)    Mesaj konusu: Açl?k Alintiyla Cevap Gönder

Açl?k, K?l?çtan Bile Keskindir. BEAUMONT ?LE FLETCHER
Açl?k, Dünyan?n En Güzel Salças?d?r. CERVANTES
Aç Tavuk Dü?ünde Dar? Ambar? Görür. TÜRK ATASÖZÜ
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:14:14 (Cum)    Mesaj konusu: Akrabalar Alintiyla Cevap Gönder

Akrabalar?n?n Sevmedi?i ?nsan? Kimse Sevmez. PLAUTUS
En Kötü Nefret, Akrabalar?n Nefretidir. TACITUS
Akrabalar, Ne Ya?amas?n? Nede Ölecek Zaman? Bilen ?nsanlard?r. OSCAR WILDE
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:15:38 (Cum)    Mesaj konusu: Alçakgönüllülük Alintiyla Cevap Gönder

Övülmek ?sterseniz,Alçak Gönüllülü?ü Yem Olarak Kullanabilirsiniz. CHESTERF?ELD
Gerçekten Alçak Gönüllü Olan Bir ?nsan, Kendisinden Hiç Söz Etmeyen ?nsand?r. LA BRUYERE
?nsan Gururu Yüzünden De Alçak Gönüllü Olabilir. MANTA?GNE
?nsan Yüzü K?zaran Hayvand?r. MARK TWA?N
Bir Adam?n Gerçekten Büyük Olup Olmad???n?, Onun Alçak Gönüllülü?ünden Anlayabilirsiniz.
Senden ?yilere Yerini Vermesini Bil. KEBLE
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:16:34 (Cum)    Mesaj konusu: Aptall?k Alintiyla Cevap Gönder

Her Aptal Onu Be?enen Ba?ka Bir Aptal Bulur. BO?LEAU
Gençler, Ya?l?lar?n Aptal Olduklar?n? San?rlar, Ama Ya?l?lar Gençlerin Aptal Olduklar?n? Bilirler.
Bilgili Bir Aptal, Bilgisiz Bir Aptaldan Daha Aptald?r. MOL?ERE
Büyük Tehlike, Yar? Aptallarla Yar? Ak?ll?lar?n Aras?nda Yatar. GEOTHE
E?er Hiç Aptal Görmek ?stemiyorsan?z, Gözlüklerinizi K?r?n. RABELA?S
?nsanlar Aptal Olarak Ya?ayabilirler; Ama Aptal Olarak Ölemezler. YOUNG
Aptal Ata Binmi?, Bey Oldum Sanm??. TÜRK ATASÖZÜ
Kendini Ak?ll? Sanan Herkes Aptald?r. VOLTA?RE
Ya?aman?n Tad?n? Ç?karmaktan Korkana Aptal Derim. ALBERT CAMUS
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:17:11 (Cum)    Mesaj konusu: A?k Alintiyla Cevap Gönder

?lk Ve Son A?k?m?z Kendimize Kar?? Oland?r. BOVEE
A?k, Masraflarla Çevrilmi? Bir Duygu Okyanusudur. LORD DEWAR
Gençlerin ?stekleri: A?k, Para, Sa?l?k. Ya?l?lar?n ?stekleri: Sa?l?k, Para, A?k. Erkekler A?ka A??k Olarak Ba?larlar,Kad?nlara A??k Olarak Bitirirler; Kad?nlarda Erkeklere A??k Olarak Ba?lar, A?ka A??k Olarak Bitirirler. REMY DE GOURMONT
A?k Fransa’da Bir Komedi, ?ngiltere’de Bir Trajedi,? Talya’da Bir Opera, Almanya’da Bir Melodramd?r. MARGUER?TE BLESS?NGTON
A?k, Deniz Meltemleri Gibidir; Sesini Duyar?z, Nereden Nereye Gitti?ini Kestiremeyiz. BORNE
A?k?n Gözü Kördür. PROPERT?US
A?k, Yüreklerden Gökyüzüne Kadar Uzanan Ate?ten Bir Merdivendir. E.GE?BEL
A?k, Yepyeni Kalabilen Eski Bir Masald?r. H.HE?NE
A?k?n Geli?i, Akl?n Gidi?idir. ANTO?NE BRET
Beni Az, Ama Uzun Sev. MARLOWE
A?k, Geceyi Bile Gün I????na Bo?abilir. A. SALLE
Sevmeyi Bilmeyen, Ölmeyi De Bilmez. ANON?M
A?k, Sürekli Bir Mutluluktur. GEORGE SAND
En Tatl? Gelen Sevinç Ve En Kötü Gelen Ac? A?kt?r. BA?LEY
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:17:57 (Cum)    Mesaj konusu: Babalar Alintiyla Cevap Gönder

Baba Bilgisiyle Adam Olunmaz. TÜRK ATASÖZÜ
Baba Mal? Tükenir. TÜRK ATASÖZÜ
Babalar, Do?an?n Yaratt??? Bankerlerdir. FRANSIZ ATASÖZÜ
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:18:19 (Cum)    Mesaj konusu: Ba???lamak Alintiyla Cevap Gönder

Bir Dü?man? Ba???lamak, Bir Dostu Ba???lamaktan Daha Kolayd?r. MME.DOROTHEE DELUZY
Ba?kalar?n? Hep Ba???la; Kendini Hiç Ba???lama. SYRUS
Sevdiklerimiz, Bizi Aldatt?klar? Zaman Onlar? Ba???lar?z. Asl?nda En Az Ba???lanmas? Gereken Ki?iler Onlard?r.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:30:00 (Cum)    Mesaj konusu: Bas?n Alintiyla Cevap Gönder

Bas?n, Milletin Mü?terek Sesidir. ATATÜRK
Meclis, Konu?ma Ve Bas?n Hürriyetlerini K?san Kanunlar Yapamaz. ABD ANAYASASI.
Bas?n Hürriyeti Kalkarsa, Vicdan, E?itim, Konu?ma Hürriyetleri De Kalkar. F.D.ROOSEVELT
Bas?n Hürriyeti, Öteki Hürriyetlerin Emniyet Sübab?d?r; Diktatör Hükümetlerden Ba?ka Hiçbir Kuvvet Onu K?samaz.GEORGE MASON
Bizi ?dare Edenler, Hükümetler Ve Gazetelerdir. WENDEL PH?LL?PS
Gazetesiz Bir Hükümet ?daresine, Hükümetsiz Bir Gazete ?daresini Tercih Ederim. JEFFERSON
?yi Bir Ba?yaz?da ?nsanlara Kendi Dü?üncelerinizi De?il, Onlar?n Dü?üncelerini Verebilirsiniz.
Hürriyetimiz, Bas?n Hürriyetine Dayan?r; Bas?n Hürriyetide Kaybolmadan K?s?lmaz. A.BR?SBANE
Üç Gazete, Beni Yüz Sancaktan Daha Çok Korkutur. NAPOLEON
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:30:24 (Cum)    Mesaj konusu: Ba?ar? Alintiyla Cevap Gönder

Hiçbir Ba?ar? Kazanamayanlar ?çin En Tatl? ?ey, Ba?ar?d?r. EM?LY D?CK?NSON
Dünyada Ba?ar? Kazanman?n ?ki Yolu Vard?r: Kendi Akl?ndan Faydalanmak, Ba?kalar?n?n Ak?ls?zl???ndan Faydalanmak. BRUYERE
Dünyada Ba?ar? Kazanabilmek ?çin Aptal Görünmeli, Ak?ll? Olmal?d?r. MONTESQU?EU
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:30:49 (Cum)    Mesaj konusu: Bekarl?k Alintiyla Cevap Gönder

Bekar Bir Adam, Son Saniyede Daha ?yisini Bulan Kad?nlar?n Bir Hat?ras?d?r. ANON?M
Topluma En Büyük Eserleri, Çocuksuz Adamlar?n Evlenmemi? Olanlar? Vermi?lerdir. BACON
Bekar Gözüyle K?z Al?nmaz. TÜRK ATASÖZÜ
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:31:30 (Cum)    Mesaj konusu: Bencillik Alintiyla Cevap Gönder

Sevgililerin Birbirilerinden Hiç B?kmamalar?n?n Sebebi, Hep Kendilerinden Söz Etmeleridir.
Herkesin Sizden ?yi Bir ?ekilde Söz Etmesini Mi ?stiyorsunuz? Öyleyse Kendinizi Övmeyin.PASCAL
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:31:56 (Cum)    Mesaj konusu: Bilgi Alintiyla Cevap Gönder

Gençken Bilgi A?ac?n? Dikmesek, Ya?land???m?z Zaman Gölgesine S???nacak Bir Yerimiz Olmayacakt?r. S.R.CHAMFORT
Bilgi, Sevgiyle Zekan?n Anas?d?r. A.W.HARE
Bütün Bildi?im, Bir ?ey Bilmedi?imdir. SOKRATES
Baz? ?eyleri Yar?m Bilece?ine, Bir ?ey Bilme Daha ?yi. N?ETZSCHE
?nsan?n, Cahil Oldu?unu Bilmesi Bilgiye At?lm?? ?lk Ad?md?r. D?SRAEL?
Dünyada En Zor ?ey, ?nsan?n Kendini Bilmesidir. THALES
Bildiklerini Saatin Gibi Kullan; Kendine Sakla. Herkesin Ortas?nda S?k S?k Ç?kar?p Caka Satma. CHESTERF?ELD
Ba?kalar?n? Bilen Kimse Bilgili, Kendini Bilen Kimse Ak?ll?d?r. LAO-TSZE
Ne Olaca??m?z? De?il, Ne Oldu?umuzu Biliriz. SHAKESPEARE
Baz? ?nsanlar Koca Evreni Bilirler De Kendilerini Bilmezler. LA FONTA?NE
Çok Bilenin,Derdi De Çok Olur. LESS?NG
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:32:19 (Cum)    Mesaj konusu: Bo? inançlar Alintiyla Cevap Gönder

Bo? ?nançlar, C?l?z Ak?ll?lar?n Dinleridir. BURKE
Bo? ?nançlarda, Tanr?ya Kar?? Duygusuz Bir Korku Vard?r. C?CERO
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel Tüm zamanlar GMT +2 Saat
Sayfaya git 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sonraki
1. sayfa (Toplam 6 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu