antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

Ünlü Sözler
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sonraki
 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:53:50 (Cum)    Mesaj konusu: Moda Alintiyla Cevap Gönder

Modadan Ayr?lmayan Bir Kad?n, Kendine A??k Olmu? Bir Kad?nd?r. LA ROCHEFOUCAULD
Moda Öyle Dayan?lmaz, Öyle Çirkin Bir ?ey Ki, Alt? Ayda Bir De?i?tirmek Zorunda Kal?r?z. O.WILDE
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:54:22 (Cum)    Mesaj konusu: Mutluluk Alintiyla Cevap Gönder

Bana Bir Mutluluk Söyleyin Ki, Ac? Kar??l???nda Elde Edilmi? Olmas?n. MARGERET OL?PHANT
Herkes Mutluluktan Bahseder, Ama Pek Az Kimse Bilir Onu. MME.JEANNE P.ROLAND.
Herkes Kendi Mutlulu?unun Demircisidir. ALMAN ATASÖZÜ
Talihli Olanlar?n Horozlar? Bile Yumurtlamaya Ba?lar. RUS ATASÖZÜ
Mutluluk, Sa?laml??? Yarat?r. C.W.CURT?S
Mutluluk, Payla??lmak ?çin Yarat?lm??t?r. CORNE?LLE
Mutluluk, Bizi Zorlayan Kadere Kar?? Kazan?lan Zaferlerin En Büyü?üdür. ALBERT CAMUS
?nsanlar ?çin En ?deal Düzen, Onlar?n Mutlu Oldu?u Düzendir. ALBERT CAMUS
Ba?kalar?n?n Mutlulu?undan Kendine Pay Ç?karan ?nsan, En Mutlu ?nsand?r. GEOTHE
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:54:49 (Cum)    Mesaj konusu: Namus Alintiyla Cevap Gönder

Namuslu Davranmak En ?yi Siyasettir. CERVANTES
Namuslu Bir Adam, Tanr?’n?n En Soylu Eseridir. ALEXANDER POPE
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:55:10 (Cum)    Mesaj konusu: Nükte Alintiyla Cevap Gönder

Keskin Nükteler De ,Keskin B?çaklar Gibi S?k S?k Sahiplerinin Parmaklar?n? Keser. ARROWSM?TH
Nükte, Konu?man?n Yeme?i De?il, Tuzudur. HAZZAL?T
Bir Gram Nükte, Bir Kilo Ac?ya Bedeldir. R?CHARD BAXTER
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:55:30 (Cum)    Mesaj konusu: Ö?renmek Alintiyla Cevap Gönder

Herkes Ö?renmek ?ster; Kimsede Kar??l???n? Vermeye Kalk??maz.JUVENAL
Ö?renmenin Üç Kayna?? Vard?r; Çok Görmek, Çok Ac? Çekmek, Çok Çal??makt?r. CATHERALL
?nsan, Kendi Yanl??lar?ndan Çok ?ey Ö?renebilir. FREUDE
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:55:52 (Cum)    Mesaj konusu: Ö?üt Alintiyla Cevap Gönder

Verilen Ö?ütlerden Yaln?z Ak?ll?lar Yararlan?r. SYRUS
Hiçbir Zaman Kimseye Sava?a Gitmeyi Ya Da Evlenmeyi Ö?ütleme. ?SPANYOL ATASÖZÜ
Konu?acak Zaman? Bil; Krallara Ö?üt Vermek Tehlikelerin En Büyü?üdür. HERR?CK
Sak?n Bir Toplulukta Ö?üt Vermeye Kalkma. ARAP ATASÖZÜ
Sersemler Bile Ara S?ra ?yi Ö?ütler Verir. BO?LEAU
Ne Ö?üt Verirsen Ver, Yaln?z K?sa Olsun. HOR?TUS
Ö?üt, Geçer Akçelerin En Küçü?üdür. B?ERCE
Akl? Az Olan?n Verdi?i Ö?üt Çok Olur. BO?LEAU
En ?yi Ö?üdü Ancak Kendine Verebilirsin. C?CERO
En ?yi Ö?üt Verenler Kad?nlard?r. CELDERON
Sal?m Limanda Olanlar, Rahat Ö?üt Verirler. SCH?LLER
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:56:11 (Cum)    Mesaj konusu: Övgü Alintiyla Cevap Gönder

Ak?ll? Erke?i Arkas?ndan, Kad?n? Da Yüzüne Kar?? Öv. GAL ATASÖZÜ
Bütün Seslerin En Tatl?s? Övgüdür. KSENOPHON
Beni Daha Az Övseydin, Seni Daha Çok Överdim. LOU?S XIV
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:56:31 (Cum)    Mesaj konusu: Özür Alintiyla Cevap Gönder

Özür, Yalandan Daha Korkunç, Daha Kötüdür; Üstü Örtülmü? Bir Yaland?r Çünkü. ALEXANDER POPE
Ak?ll? Bir Kimse, Hiçbir Zaman Özür Dilemek Zorunda Kalmaz. EMERSON
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:57:12 (Cum)    Mesaj konusu: Para Alintiyla Cevap Gönder

Para ?yi Bir U?ak, Kötü Bir Efendidir. BACON
Paran?n De?erini Ö?renmek ?sterseniz, Borç Almaya Çal???n. FRANKLIN
Varl???nda Bu Kadar Gururland???n Paran, Senin Dc?umunu De?i?tiremez Ki. HORAT?USUS
Para Konu?unca, Do?ruluk Susar.Rus Atasözü
Para Artt?kça, Para Sevgisi De Artar.JUVENAL
Para Önden Gidip ?nsana Bütün Yollar? Açar. SHAKESPEARE
Ço?u Kötülü?ün Ba??, Para Sevgisidir. ANON?M
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:57:33 (Cum)    Mesaj konusu: Partiler Alintiyla Cevap Gönder

Ülkenin Yararl? Olan, Partisine De Yararl? Olur. R.B.HAYES
Siyasi Partiler Birbirini Kontrol Etmek ?çin Kurulurlar. HENRY CLAY
Partiler, Düzenli Dü?üncelerdir. D?SRAEL?
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:58:04 (Cum)    Mesaj konusu: Pazarl?k Alintiyla Cevap Gönder

Pazarl?k Etmek ?çin, En Az ?ki Ki?i Olmas? Gereklidir. ?NG?L?Z ATASÖZÜ
Kimsenin Kazançl? Olmad??? Pazarl?k, Kötü Bir Pazarl?kt?r. ?NG?L?Z ATASÖZÜ
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:58:27 (Cum)    Mesaj konusu: Samimiyet Alintiyla Cevap Gönder

Az Samimiyet Tehlikeli, Çok Samimiyet De, Çok Tehlikelidir. OSCAR W?LDE
Samimiyetin Dili Yoktur. O, Gözlerden Anla??l?r. ATATÜRK
Samimiyeti Yitirmek, Gücünü Yitirmektir. BOVEE
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:58:47 (Cum)    Mesaj konusu: Sanat Alintiyla Cevap Gönder

Sanats?z Kalan Bir Milletin Hayat Damarlar?ndan Biri Kopmu? Demektir. ATATÜRK
Sanat Ne Kadar Uzun Tanr?m, Hayat Ne Kadar K?sa.! GOETHE
Sanat? Duyan ?nsanlarla, Sanat? Anlayan ?nsanlar Çoktur; Ama Sanat? Hem Duyan, Hem De Anlayan ?nsan Pek Azd?r . G.S. H?LARD
Sanatç?ya ?ki Göz Yetmez. LAMARTINE
Sanatlar, Hürriyet Taraf?ndan Emzirilince Büyürler. SCH?LLER
Sanat?n Dü?man? Bilgisizliktir. BEN JOHNSON
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:59:11 (Cum)    Mesaj konusu: Sava? Alintiyla Cevap Gönder

Harp Zorunlu Ve Kaç?n?lmaz Olmal?d?r. Milletin Hayat? Tehlikeyle Kar?? Kar??ya Kalmad?kça Harp Bir Cinayettir. ATATÜRK
Sava?ta Bütün Gecikmeler Tehlikelidir. DRYDEN
Sava?? Bilmeyen, Bar??? Da Bilmez. JAPON ATASÖZÜ
Sava?, Buldu?u Ülkeyi Bir Daha B?rakmaz. BURKE
Sava?ta Yasalar Susar. C?CERO
Kötü Bir Bar??, Sava?tan Daha Berbatt?r. TAC?TUS
Ak?ll?lar Dövü?meden Önce Kazan?rlar, Cahiller Kazanmak ?çin Dövü?ürler. ZHUGE L?ANG
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:59:30 (Cum)    Mesaj konusu: S?r Alintiyla Cevap Gönder

Ba?kalar? Senin S?rr?n? Aç?klamas?n? ?stemiyorsan, Sen Kendi S?rr?n? Aç?klama. SENACA
Bir ?nsan Sarho? Olunca Ya Da A??k Olunca S?r Tutamaz. ANT?PHANES
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel Tüm zamanlar GMT +2 Saat
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sonraki
4. sayfa (Toplam 6 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu