antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

Ünlü Sözler
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sonraki
 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 15:59:55 (Cum)    Mesaj konusu: Siyaset Alintiyla Cevap Gönder

Her Siyasi Parti, Kendi Yalan?n? Yutarken Ölür. JOHN ARBUTHNOT
Bir Siyasetçi Gelecek Seçimi, Bir Devlet Adam? Gelecek Ku?a?? Dü?ünür. JAMES F.CLARKE
Devlet Adam? Koyunu K?rpar; Siyasetçi Koyunun Derisini Yüzer. AUST?N O’MALLEY
Ça?da? Siyasi Toplum, ”?nsanlar? Umutsuzlu?a Dü?ürme Makinesi” Dir. ALBERT CAMUS
Muhalefetin Görevi, Muhalefet Etmektir. RANDOLPH CHURCH?LL
Siyasetle Ahlak? Ay?ranlar, ?kisine De Bir ?ey Anlamam??lar Demektir. JOHN MORLEY
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:00:38 (Cum)    Mesaj konusu: Sonuç Alintiyla Cevap Gönder

Küçük Bir K?v?lc?m, Yang?na Sebep Olur. DANTE
Koca Selleri Meydana Getirenler, Küçük Dereciklerdir. SHAKESPEARE
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:01:03 (Cum)    Mesaj konusu: Süslenmek Alintiyla Cevap Gönder

Çok Süslenenlere Bak?n; Hepside Gizlenmek ?stiyordur. AR?STO
Hiç Giyinmeyen Bir Güzel, En ?yi Biçimde Giyinmi? Demektir. PH?NEAS FLETCHER
Aynaya Bakaca??na, Üstündeki Elbiselere Bak. BARACC?O
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:01:27 (Cum)    Mesaj konusu: ?air Alintiyla Cevap Gönder

Her A??k, ?airdir. EFLATUN
?airlerin Yalan Söylemek ?çin Ehliyetleri Vard?r. PL?N?US
?iir ?eytan?n ?arab?d?r. ST AUGUSTINE
?iir, Güzelli?in Ülkesinde Ya?ayan Gerçektir. G?LF?LLAN


En son su_co tarafindan 03/04/2009 16:02:18 (Cum) tarihinde degistirildi, toplam 1 kere degistirildi
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:01:50 (Cum)    Mesaj konusu: Tarafs?zl?k Alintiyla Cevap Gönder

Yürek Hiçbir Zaman Tarafs?z De?ildir. SHAFESBURY
Tarafs?zl?k, Bir ?lke Olarak Sürüp Giderse, Zay?fl?k Olur. KOSSUTH
Tarafs?zl?k, Geri Tepen Bir Arma?and?r. BARACC?O


En son su_co tarafindan 03/04/2009 16:02:59 (Cum) tarihinde degistirildi, toplam 1 kere degistirildi
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:02:42 (Cum)    Mesaj konusu: Tar?m Alintiyla Cevap Gönder

Gerçek Çiftçi, Ürününü Göremeyece?ini Bildi?i Halde, Topra??n? Eken Adamd?r. C?CERO
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:03:23 (Cum)    Mesaj konusu: Tarih Alintiyla Cevap Gönder

Tarih, Olmayan Olaylar?n, O Olaylar?n Geçti?i Yerde Bulunmayan Ki?iler Taraf?ndan Yaz?l???d?r.
Tarih ?nsanlar?n, Dü?lerin En Ayd?nl?k Olanlar?n Gerçekle?tirmek ?çin Giri?tikleri Umutsuz Bir Çabadan Ba?ka Bir ?ey De?ildir,ALBERT CAMUS
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:03:50 (Cum)    Mesaj konusu: Tart??ma Alintiyla Cevap Gönder

Herkes Benim Dü?ünceme Kat?l?rsa, Yan?lm?? Olmaktan Korkar?m. OSCAR WILDE
Ak?ll?lar, Sebepler Konusunda Tart???r; Aptallar Da Karar Verir. ANARCHAS?S
Güçlü, Ac? Kelimeler Zay?f Bir Sebebe Dayan?r. V?CTOR HUGO
Sak?n Sofrada Tart??maya Kalkmay?n; Nas?l Olsa Aç Olmayan Kazanacakt?r. WHATELY
Tart???rken, Do?ruluk Hep Kaybolur. SYRUS
Tart??malarda Yap?lan Benzetmeler, A?kta Söylenen ?ark?lara Benzerler. Hiçbir ?eyi Kan?tlamazlar. PR?OR
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:04:09 (Cum)    Mesaj konusu: Tutsakl?k Alintiyla Cevap Gönder

Bir Tutsa??n Boynuna Geçirdi?iniz Zincirin Öteki Ucu, Kendi Boynunuza Tak?l?verir. EMERSON
Bir Ulus; Yar?s? Hür, Yar?s? Tutsak Olursa Ya?ayamaz. L?NCOLN
Zay?flar?n Haklar?n? Korumak ?çin Konu?mayanlar, Tutsaklard?r. LOWELL
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:04:27 (Cum)    Mesaj konusu: Ulus Alintiyla Cevap Gönder

Uluslar?n Ço?u Çocuklara Benzerler. Büyüdükçe Huylar?n? De?i?tiremez Olursunuz. ROUSSEAU
?nsanlar Gibi Uluslar Da Deneylerle Güçlenirler. S.SM?LES
Bir Ulusun De?eri, O Ulusu Meydana Getiren Bireylerin De?eriyle Ölçülür. JOHN STUART M?LL
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:04:47 (Cum)    Mesaj konusu: Umut Alintiyla Cevap Gönder

Umut, Yoksulun Ekme?idir. THALES
Hastalar ?çin Hayat Oldukça, Umut Da Vard?r. C?CERO
Umut Olmadan, Umut Edilen Ele Geçirilemez. L?ESHERAK
Umut, Çal??kanlar?n Rüyas?d?r. PL?N?US
Kad?nlar?n Umudu Gün I????nda Örülmü?tür; Bir Gölge, Onlar? Karart?r. GEORGE EL?OT
Umut,Genç Tutkular?n Dad?s?d?r. B?CKERSTAFF
Umutsuzluk
Ya?ayanlar ?çin Umut Her Zaman Vard?r. Umutsuzluk, Ölüler ?çindir. THEOKR?TOS
Umutsuzluk, Sersemlerin Elde Etti?i Bir Sonuçtur. D?SRAEL?
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:05:05 (Cum)    Mesaj konusu: Ülkü Alintiyla Cevap Gönder

Bir ?nsan? Bulundu?u Mevkiyle De?il, Göz Koydu?u Mevkiyle Ölçmek Gerekir. TOLSTOY
Ülkü, Dünyay? Ya?atan Bir Güçtür. J.G. HOLLAND
Ülkülerimiz Bizden Daha Temizdirler. A.B. ALCOTT
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:05:27 (Cum)    Mesaj konusu: Ün Alintiyla Cevap Gönder

Öldükten Sonra Unutulmak ?stemiyorsan?z Ya Okumaya De?er ?eyler Yaz?n Yada Yaz?lmaya De?er ?eyler Yap?n. FRANKLIN
Ans?z?n Yükseliveren Ki?iler Pek Be?enilirler. Ama Topra?a H?zla Bas?n Bir Kere, Tozun, Samanlar?n, Tüylerin Yükseldi?ini Göreceksiniz. HARE
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:05:52 (Cum)    Mesaj konusu: Üzüntü Alintiyla Cevap Gönder

Zaman?n Azaltamad???, Yumu?atamad??? Üzüntü Yoktur. C?CERO
Üzüntü Bir ?laçt?r. W?LL?AM COWPER
A??r Bulutlar Gibi, A??r Yüreklerde Sular?n? Ak?t?nca Rahatlarlar. R?VAROL
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:06:12 (Cum)    Mesaj konusu: Vermek Alintiyla Cevap Gönder

Mal?n? Veren Az Vermi? Say?l?r. ?nsan?n Kendisini Vermesi Gerekir. HAL?L C?BRAN
Yaln?z Verilene Bakma; Verene De Bak. SECENA
Büyük Arma?an Veren, Büyük Arma?an Umar. MART?AL
Hediye At?n Di?lerine Bak?lmaz. ST.JEROME
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel Tüm zamanlar GMT +2 Saat
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sonraki
5. sayfa (Toplam 6 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu