antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

23 Nisan ?iirleri

 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:40:18 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

EGEMENL?K ULUSUNDUR

Egemenlik ulusun oldu?u günden beri,
Hergün daha çok artan bir zevkle ya??yoruz.
Biz seyredenlerin kam??yor gözleri,
As?rlar? y?llar?n içinde a??yoruz...

Art?k maziye gömdük mesafeyi, zaman?;
Her geçen gün and?r?r bir 23 Nisan?.
Kalplerde ink?lâb?n bilinçli heyecan?,
Mukaddes hedeflere h?zla yakla??yoruz.

Yolumuzda ???kt?r demokratik me?'ale,
Biz milletçe ba?l?y?z ulusal ülkülere.
Heybetli bir ç?? gibi bütün ulus el ele.
Yeni bir medeniyet için u?ra??yoruz.

Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
Hepsinde ayn? hamle, ayn? güvenli umut.
Yuvalar ?enlik dolu, gönüller ferah, mesut...
En kutlu bir hayat?n zevkini ta??yoruz.

Halil Refet TANI?IK
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:40:48 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saç? siyah,
Kiminin saç? sar?...
Ankara'da bulu?tu,
Dünyan?n çocuklar?.

Her Yirmi Üç Nisan'da
Tekrarlan?r bu olay.
Bulu?ma nedenini,
Aç?klamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada
Ülke say?s? çoktur.
Oysa ki hiç birinin
Çocuk Bayram? yoktur.

Dünyan?n çocuklar?
Yurdumuza ko?uyor,
Her Yirmi Üç Nisan'da
C?v?lda??p co?uyor.

Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayram?
Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:41:19 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

ATATÜRK ÇOCUK OLMU?

Çocuk Bayram?'nda
Gelmi? kat?lm?? aram?za,
Atatürk çocuk olmu? bak?n:
Sallan?yor sal?ncakta!

Gülüyor gözlerinin içi,
Gülüyor,
Gökler, denizler kadar mavi.
Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
Bayramlar?n en güzelini".

"Dilerim, yurdumun çocuklar?,
Tüm çocuklar? dünyan?n
Gülüp oynas?nlar bugünkü gibi;
Ac?da, sevinçte karde? olsunlar...
Ç?nlas?n yeryüzünde bar?? türküleri".

Aziz S?VASLIO?LU
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:41:45 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

ÇOCUKLARIN D?LE??

Çocuklar ?ark? söylerken
Kanatlan?r gökyüzüne
Melek olur.

Çocuklar ?ark? söylerken
Sar? saçl?, mavi gözlü
Bebek olur.

Çocuklar ?ark? söylerken
Bulut olur,
Gökku?a?? olur
Deniz olur.

Çocuklar ?ark? söylerken
23 Nisanlarda
P?r?l p?r?l saydam kanatl?
Kelebek olur.

Çocuklar ?ark? söylerken
23 Nisanlarda
Dillerinde, gözlerinde
Yüreklerinde yaln?zca
Bir dilek olur.

Te?ekkürler Atatürk
Te?ekkürler Atatürk

M. Macit TA?
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:42:09 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

23 N?SAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halk?n sesi
Aç?ld? bu tarihte
Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti

?. Hakk? SUNAT
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:42:32 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

B?Z?M BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram
Yükseldi bak ünümüz.
23 Nisan bizm
En ?erefli günümüz!

Al bayra?? açal?m,
Gel gidelim törene.
Bin te?ekkür, bizlere
Bugünleri verene...

Bizim için harcanan
Bo?a gitmez bu emek,
Çünkü her Türk çocu?u
23 Nisan demek...

?smail Hakk? SUNAT
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:42:59 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

ÇOCUK BAYRAMI

Arkada?lar, sevinelim,
Hep gülelim, e?lenelim;

S?k?lmas?n hiç can?m?z;
Çünkü bugün bayram?m?z...

Oyun, alay, dernek dü?ün,
Hepsi bizim i?te bugün...

Çocuklara hor bakmay?n;
?ncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun o?lu, k?z?,
Umut veren ?en y?ld?z?.

Yar?nlar? parlatacak;
?enlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,
Yükselecek bu memleket...

Ekrem ?ENOZAN
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:43:25 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

23 N?SAN

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,
Geliyor her yandan Nisan kokusu.
Sevinçten deliye dönmü? her yuva,
Sarm?? gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,
Evlerden sark?yor, gökler de dolu.
Nab?zlar pek h?zl?, co?kun yürekler,
Sanki arslan bugün her Türk'ün o?lu!

?u mini miniler tombul yanakl?,
Yerlerinde bile duram?yorlar.
Hepsinin elleri çifte bayrakl?,
Gözlerinde ?im?ek ?im?ek sevgi var.

Yeniden oluyor her ?ey, yeniden,
Yan?yor Atatürk içimizde bak!
Atatürk, bu kara günü ak eden,
Atatürk; and?m?z, en kutlu sancak.

E?lenin yavrular, gülün çocuklar.
Co?sun gönlünüzde Türklük duygusu.
Havan?n bile bir co?kun hâli var,
Her yönden geliyor nisan kokusu.

Hasan Lâtif SARIYÜCE
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:43:48 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

23 N?SAN

Bugün bir ba?ka ayd?nl?k yeryüzü,
Bir ba?ka a?açlar?n, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sa?lam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yak?n.
Bak?n: geçiyor yar?n?n büyükleri;
?ark?lar tutuyor gökleri.

Adnan ARDA?I
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:44:10 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

23 N?SAN

Dün sabah anneci?im
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayram?n,

Kalk, bak süslendi her yan.
Bakt?m her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden
Dedi: 23 Nisan.

Temel bayramm??, inan
Kutlu olsun karde?im
Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:45:09 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

23 N?SAN

Biz dünyaya gelmeden
Her yeri dü?man alm??.
Atatürk dü?manlar?,
Yurdumuzdan ç?karm??lar.

23 Nisan günü
Meclis kuruldu diye,
Büyük bayram verilmi?
Çocuklara hediye.

Gülelim e?lenelim,
Kutlayal?m bayram?
Verelim hep el ele
Yükseltelim vatan?.

MELAHAT U?URKAN
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:45:48 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

23 N?SAN

Gün ayd?n, gözün ayd?n,
Say?s?z devrim sayd?n.
Dünyaya bin ün yayd?n.
O mutlu Nisan bugün

Buldun taze can bugün.
??te ne?e, i?te haz,
Sevincin çok, derdin az.
Bundan ünlü gün olmaz:

Her lezzete kan bugün,
O mutlu Nisan bugün,
Seyir için bu töreni,
Durma aç pencereni,

Sana onu vereni,
Sayg?yla an bugün,
O mutlu Nisan bugün,

RIZA POLAT AKKOYUNLU
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:46:44 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

23 N?SAN

Bugün Yirmi Üç Nisan,
Topland? bütün vatan,
Millet Meclisimize
Atatürk oldu ba?kan

Kald?rd? hasta yurdu,
Y?lmaz bir ordu kurdu,
Türk'ün ?anl? sesini,
Dünyalara duyurdu.

Yükseldi bayra??m?z,
Kopar?ld? ba??m?z,
Sultandan ayr?l?nca,
Kurtuldu topra??m?z.

Türk çocu?u gül, sevin,
Ya?a yurdunda emin,
Bugünü an bayram et,
Bugün senindir, senin.

VASF? MAH?R KOCATÜRK
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:47:40 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

HÜRR?YET BAYRAMIMIZ

Bugün tarih boyunca hür ya?am?? bir millet,
Üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet!
?nsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi,
Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi...
Üç k?tada say?s?z devlet kurmu? Türklere,
Sömürge halk? gibi kim bakacak bo? yere?
Türk'ü sömürge halk? gibi esir ya?atmak,
?nsan arslan? demir gibi bir kafeste ku?atmak,
Çaresiz ve tedbirsiz kalm?? olsa da yine
Bunu Türk'e ho? görmek, yapmak kimin haddine?
Türk nas?l gündüz gözü geceye sapabilir?
Ne sultan yapabilir, ne dü?man yapabilir?
Birinci Cihan Harbi, çullanm?? bütün cihan:
Türklük için en çetin, en karanl?k bir zaman...
Atatürk ba?a geçip silkinince ans?z?n,
Türklük hakk?ndan gelmi? bin türlü imans?z?n,
Hür ya?amak azmini görürüz insanda biz,
Gö?sümüz kabararak 23 Nisan'da biz.

BEHÇET KEMAL ÇA?LAR
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 23/04/2009 08:48:09 (Prs)    Mesaj konusu: 23 Nisan ?iirleri Alintiyla Cevap Gönder

HO? GELD?N 23 N?SAN

Günlerdir yolunu bekledik durduk.
Sen geleceksin diye çiçek açt?.
Bahçelerdeki bütün a?açlar.
Leylekler yuvalar?na döndü.

Toprak ?s?nd?, uyand? kar?ncalar.
Çoluk çocuk yollara döküldü.
Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,
Bayraklarla süsleniyor balkonlar.

Caddelere taklar kuruyor,
Bizim mar?? çal?yor bandolar.
Nas?l sevinmeyelim geldi?ine?
Okulda bayram, evde bayram, sokakta bayram...

Ho? geldin 23 Nisan!
Sana gözlerimizden sevinç,
Bahçelerimizden bahar getirdik.
Bari hemen bitivermese bu yolculuk...

Seni kucaklamaya geliyor bugün,
Köyler, ?ehirler dolusu çocuk.

?ÜKRÜ EN?S REGÜ
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu