antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

Ünlü Sözler
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:06:32 (Cum)    Mesaj konusu: Vicdan Alintiyla Cevap Gönder

Temiz Bir Vicdan Kadar Yumu?ak Hiçbir Yast?k Yoktur. FRANSIZ ATASÖZÜ
Kendi Yüre?inden Korktu?um Kadar Ne Papadan,Ne De Papazlardan Korkuyorum. LUTHER
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:07:08 (Cum)    Mesaj konusu: Ya? Alintiyla Cevap Gönder

En ?yi Yananlar, Eski Odunlar; En Güvenilen Kimseler, Eski Dostlar; En Rahat Okunanlar Da,Eski Yazarlard?r. BACON
Yirmi Ya??nda Yak???kl?, Otuz Ya??nda Güçlü, K?rk Ya??nda Zengin, Elli Ya??nda Ak?ll? Olmayan ?nsan Hiçbir Zaman Yak???kl?, Güçlü, Zengin Ve Ak?ll? Olamaz. HERBERT
Yirmi Ya??nda ?stek, Otuz Ya??nda Zeka, K?rk Ya??nda Ak?l Önemlidir. FRANKLIN
Çizgiler, Yüreklerimizde De?il, Yaln?z Al?nlar?m?zda Belirir. Çünkü ?nsan?n Ruhu Hiçbir Zaman Ya?lanmaz. JAMES A.GARF?ELD
Gençlikte Günler K?sa, Y?llar Uzun; Ya?l?l?kta Da Günler Uzun, Y?llar K?sad?r. PAN?N
?nsan?n K?rk Ya??na Kadar Geçen Y?llar? Bir Kitap, Geri Kalan Y?llar? Da O Kitab?n Ele?tirmesidir. SCHOPENHAUER
Ya?l?lar Her ?eye ?nan?rlar; Orta Ya?l?lar Her ?eyden Ku?kulan?rlar; Gençler De Her ?eyi Bilirler.
Herkesi B?kt?r?ncaya Kadar Ya?ayan, Çok Ya?am?? Demektir. H.GEOGE BOHN
Ya? Da Sevgi Gibidir; Saklanamaz. THOMAS DEKKER
Kalbin Ya?? Yoktur. EUGENE IONESCO
E?lence, Gençlikte Günah, Ya?l?l?kta Ç?lg?nl?kt?r. SAMUEL DAN?EL
Pek Az Kimse Ya?lanmas?n? Bilir. LA ROCHEFOUCAULD
Ya?lanmak ?steriz.Ama Ya?l?l?ktan Korkar?z; Bu Hayat? Ne Kadar Sevip, Ölümden Nas?l Kaçmak ?stedi?imizi Gösterir. LA BRUYERE
Hiçbir Ak?ll? Adam, Daha Genç Olmay? ?stememi?tir. JONATHAN SW?FT
Ya?lanmadan Önce ?yi Ya?amak; Ya?land?ktan Sonra Da ?yi Ölmek ?stedim. SENECA
Kimse, Ya?l? Bir Adam Kadar Sevemez. SOFOKLES
Ya?l?l?k Ölümden Çok Daha Korkunçtur. JUVENAL
Ya?l?lar ?çin, Ö?retmenimin Zaman? Hiç Geçmez. AESKHYLOS
Kad?nlarla Müzi?in Ya?? Yoktur. GOLDSM?TH
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:07:36 (Cum)    Mesaj konusu: Yemek Alintiyla Cevap Gönder

?nsan?n Kalbine Giden Yol, Midesinden Geçer. SARAH P .PARTON
Bana Ne Yedi?ini Söyle, Nas?l Bir Adam Oldu?unu Söyleyeyim Sana. BR?LLAT SAVAR?N
Ya?amak ?çin Yemelisin, Yemek ?çin Ya?amal?s?n. C?CERO
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:08:19 (Cum)    Mesaj konusu: Yemin Alintiyla Cevap Gönder

Yeminine Bak?p ?nsana ?nanma; ?nsana Bak?p Yeminine ?nan. AESKHYLOS
Çok Yalan Söyleyenin Etti?i Yemin De Çok Olur. ALF?ER?
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:08:46 (Cum)    Mesaj konusu: Yengi ve Yenilgi Alintiyla Cevap Gönder

Kendi Kendine Yenmek, Zaferlerin En Büyü?üdür. EFLATUN
Yenilgi, E?itimden Ba?ka Bir ?ey De?ildir. WENDELL PH?L?PS
Yenilgi, Bir Umutsuzluk Kayna?? De?il, Taze Bir Ba?lang?ç Olmal?d?r. SOUTH
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:09:11 (Cum)    Mesaj konusu: Yolculuk Alintiyla Cevap Gönder

Ba?ka Ülkeleri Ne Kadar Çok Görürsem, Kendi Ülkemi O Kadar Çok Severim. MME.DE STAEL
Yolculuk Ederken Gözlerini Yan?na Almay? Unutma. A.B. ALCOTT
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:09:34 (Cum)    Mesaj konusu: Yönetim Alintiyla Cevap Gönder

??in ?çine Çok A?ç? Girdi Mi, Çorban?n Tad? Tuzu Kalmaz. ?NG?L?Z ATASÖZÜ
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:09:53 (Cum)    Mesaj konusu: Zaman Alintiyla Cevap Gönder

Zaman? S?k??t?rmaya Kalkma; Hayat? Meydana Getiren ?ey Zamand?r. FRANKL?N
Zaman, Tutsaklar ?çin Yarat?lm??t?r. JOHN B.BUCKSTONE
Vakitsiz Açan Gül, Tez Solar. TÜRK ATASÖZÜ
Zaman?n Mahvetmeyece?i Bir ?ey Yoktur. HORAT?US
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/04/2009 16:10:29 (Cum)    Mesaj konusu: Zenginlik Alintiyla Cevap Gönder

?nsan?n Hayat?n? Düzenleyen Ak?l De?il, Zenginliktir. C?CERO
Yaln?z Ak?llar Zenginliklerini Kullanabilir. EUR?P?DES
Zenginin Mal?, Zü?ürdün Çenesini Yorar. TÜRK ATASÖZÜ
Zenginlik ?nsan? Ya Destekler Ya Da Yönetir. HORAT?US
Hayat K?sad?r.?nsan Zenginli?ini Kullanmaya Ne Kadar Erken Ba?larsa O Kadar ?yidir. SAMUEL JOHNSON
Zenginli?in Zevkleri Yoksullar?n Gözya?lar?yla Sat?n Al?n?r. THOMAS FULLER
Madem Ki Bu Zenginlikler Senin, Neden Öteki Dünyaya Götürmüyorsun? FRANKL?N
Zengin Adamlarda Sa?duyuya Pek Rastlanmaz. JUVENAL
Yoksullara Pek Cömert Davranan Zenginlere Güvenme. PLAUTUS
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 05/04/2009 10:02:55 (Pzr)    Mesaj konusu: Güzel Sözler Alintiyla Cevap Gönder

KÜÇÜK OLAN HER ?EY BA?ARIYLA BÜYÜR !
Dünyan?n gördü?ü en büyük ba?ar?, önce bir hayaldi. En büyük ç?nar bir tohumdu,
en büyük ku? bir yumurtada gizliydi.
Allen

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK D?YOR K? !
‘Ben bir i?te nas?l ba?ar?l? olaca??m? dü?ünmem. O i?e neler mani olur diye dü?ünürüm.
Engelleri ortadan kald?rd?m m? i? kendi kendine yürür’.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

HAYATTA HER ?EY?N B?R DENGES? VAR ! E?er erkekler evlendikten sonra da ni?anl?l?k zamanlar?ndaki gibi davranmaya devam etseydi, muhakkak bo?anmalar yar?ya inerdi ama iflaslar da iki kat?na ç?kard?!
Family Happiness Dergisi


?U HAYATI ÖYLE YA?A K?, KEND?N KEND?N? ALKI?LAYASIN !
?nsan her gün bir parça müzik dinlemeli, iyi bir ?iir okumal?, güzel bir tablo görmeli ve
mümkünse birkaç mant?kl? cümle söylemelidir.
Goethe

K?TAP KÜLTÜRDÜR !
Mümkün olsayd? her kar?? topra?a bu?day eker gibi kitap ekerdim.
Horace Man

CESARET, CESARET, CESARET !
Bu dünyada yetenekli birçok ki?i, küçük bir cesaret sahibi olmad?klar? için silinip gitmi?lerdir.
Sydned Smith

KORKSAN DA VAZGEÇME !
Panik ?aha kalkm?? korkudur ve korku her zaman korkulan ?eyden daha fazla zarar verir.
Marie Curie

YA?AM CESURLARI SEVER !
Hayattan korkmay?n çocuklar. ?yi ve do?ru ?eyler yapt???n?z zaman ya?amak öyle güzel ki…
Dostoyevski

KORKU SADECE K???N?N KEND?NE SAYGISINI KAYBETT?RMEZ !
Bir tehlike an?nda gemiden uzakla?an fareler, geminin batmamas?n? bir türlü affedemezler.
W. Chruchill

ANLAMLI AYRINTILARA ÖDÜNSÜZ ÖZEN GÖSTER !
Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atl? devriliyor.
Benjamin Franklin

KEND?N?N EFEND?S? OL !
Hayatta en büyük iste?im, kendime yapabilece?imin en iyisini yapt?ran olmakt?r.
Emerson
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel Tüm zamanlar GMT +2 Saat
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5, 6
6. sayfa (Toplam 6 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu