antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

biraz iyi biraz komik biraz üzücü

 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 09/07/2008 09:31:33 (Çrs)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

Kimi insan ?öyle bir dü?ündü?ünde sevmez ya?ad??? tecrübelerini, üvey evlat muamelesi yapar..Halbu ki dikkatlice bakt???m?zda bu gerçek bütün ç?plakl???yla dikili duruyordur kar??m?zda: Bizi büyüten “Tecrübelerimiz”dir.. Onlar olmasa nas?l ay?rt edebilirdik do?ruyla yanl????

O kadar karman çorman düzenlerde nefes al?p veriyoruz ki,ben kimi zaman çok yorgun hissediyorum kendimi..Ã?ünkü öyle günlerim oluyor ki her dakika yeni bir ?ey kat?yor benli?ime ve ben bundan bir o kadar mutluluk duyarken bir o kadar da yoruluyorum..Daha yolun ba??nda oldu?umun fark?ndayken bile bu kadar yorumlama yapmak, özü ayr?nt?dan ay?rmak zorunda kalmak bana yorgunluk veriyor... Ama mutluyum,çünkü hata oran?m? en aza indirgememe yard?mc? oluyor bu yorucu ama yol gösteren düzen...Do?rular?n k?ymetini yanl??larla ya?ad?kça anl?yorum, yanl??lar?n çoklu?unu da bir do?ruya rastlad???m o ender zamanlarda farkediyorum.. Böyle geçinip gidiyorum hayatla..Tamam isyanlar?m olmuyor de?il, kim isyan etmez ki böylesine yalanc? ve sahtekar yüreklerin s?r?ta s?r?ta ya?am?na girip ç?kmas?na..

öyle derinlerimde ac? çekti?im zamanlar?m var ki..Ne kelimeler yetiyor dile getirmeye ne de benim gücüm var tekrar gözümde canland?rmaya..Nefret ediyorum diyorum ama bir bak?yorum ki nefret ettiklerim özünde insano?lu ve o an k?z?yorum kendime,benim sorunum insano?luyla olamaz,ben de insan?m diyorum ve ani bir manevrayla duygulara tav?r koyuyorum.. çünkü insano?lunu da yoldan ç?karan duygular. Ä°radesiz bir ruhun duygulara teslim olu?u bir insan? felakete götürebilecek en büyük dü?man...

A?k? bu duygular?n d???nda tutuyorum,çünkü a?k teslim olmak içindir zaten..Benim bahsetti?im duygular ya?am kavgas?nda silah niyetine kulland???m?z duygular?m?z... H?rs,öfke,kin,k?skançl?k,tamah,tatmin olmam?? ve kolay kolay olmayan bir sürü duygudan bahsediyorum.. Asl?nda hepsinin ya?am?m?zda kendine göre bir rolü var,ama biz ayar? san?r?m kimi zamanlar fazlas?yla kaç?r?yoruz.. Ön plana ç?kmas? gereken o kadar temiz bir sürü duygu varken,duygular?n sava??nda hep yaralanan yine o tertemiz duygular oluyor...

Ya?am? sessizce izliyorum, kimi zaman ben de bir rol al?yorum ve üzerime dü?tü?ü kadar oynuyorum ama yine de bekledi?im o ba?ar?l? sahne gelmiyor bir türlü... Uzay?p gidiyor oyunumuz ama bir türlü a??rl???n? koyam?yor izleyicilerinin gözünde.. Ço?umuz s?k?l?p kalk?p gidiyoruz, kimimiz hadi biraz daha sab?r diyerek oyunu seyretmeye devam ediyoruz.. Kimimiz de yetti art?k ben oynayay?m da görün siz nas?l olurmu? diyip sahneye ç?kt???m?z ilk anda tökezliyoruz...Çünkü eksiklikler tamamen ruhlarda ve verilen anlamlarda de?il,eksiklik oyunun oynand??? sahnede de ba? gösteriyor...Ya?ad???m?z ko?ullar bize o rolü tad?yla oynatm?yor,hep bir sorun hep bir engel ç?k?yor kar??m?za, tam her?ey yolunda derken bu sefer de repliklerimizi unutuveriyoruz..

Aç?ld? art?k gözüm,iyi niyetimi kulland?lar sonuna kadar,ama yine de pes etmiyorum!! Hala elimde beyaz bayra??m umutla bekiyorum duygular?n sava??nda iyi niyetli duygular?n zaferini.. isyan ediyorsam bundand?r.. Ömrümün geçece?ini de bilsem yine de vazgeçmeyece?im hayalini kurdu?um sahneyi beklemekten... ... Rolling Eyes
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/07/2008 13:15:07 (Cmt)    Mesaj konusu: Kurbanl?k Koyunun Günlü?ü :) Alintiyla Cevap Gönder

1.GÜN
Sevgili günlük, bugün bayram?n ilk günü. 10 gündür elimden geleni yap?p bi ?ekilde sat?lmamay? ba?ard?m. Arkalara kaçt?m, sürekli yüzüme hastal?kl? bir Hava verdim. ?ans da yüzüme güldü, bugüne geldik. Ama bu i? bo?lamaya gelmez. Her an biri gelebilir, orama burama bak?p, ?u ba??mda dikilen herife kilomu sorabilir. O da zaten beni satamad? diye g?c?k, en az 10 kilo fazla söyler. Adam inan?p al?r beni evine götürür, evin küçük k?z? gelip beni sever, oynar. 1 Gün sonra o k?z?n babas? gözlerimi ba?lay?p besmele çekip b?ça?? bo?az?ma dayar ve keser. O s?rada hayat?m gözlerimin önünden bir film gibi geçer. Film de film olsa. Hep ayn? kare: Ot yiyorum, etrafa bak?yorum, ot yiyorum etrafa bak?yorum... Hayat m? bu be? Dünyaya gel, birkaç sene ot ye, sonra seni yesinler!

2. GÜN:
Sevgili günlük, ben e?e?im. Yani koyunum ama e?e?im. Sana dün ne dediysem oldu, iyi mi?! Saatine mi geldi nedir?! ?u an herifin birinin bahçesindeyim. ?u Saate kadar bayramla?mayd?, gelen giden faland? derken beni kesmediler ama en geç yar?n bu i? biter! Kesecekler beni günlük duyuyon mu? K?yacaklar k?nal? kuzuna. Hay?r bo?a olsayd?m, sahibimin elinden kaçar, sokaklarda terör estirirdim. Televizyonlardaki bütün haber bültenleri beni gösterir, en az?ndan ölmeden me?hur olurdum. Ama tabiat?m bo?a kadar asabi de?il ki! Koyun gelmi?iz, koyun gidece?iz

3. GÜN:
Günlük, inanmayacaks?n ama hala hayattay?m. Bunlar beni kesmeyecek galiba. ?aka yap?yorlar. Camdan bak?p bak?p gülü?üyorlar. Son gün de beni salacaklar. Hakl?s?n! ?yimserli?in de bu kadar?na yuh art?k. Yok yok bu defa i?im zor, hem de çok zor. Yar?n görü?emeyiz, hakk?n? helal et.

4. GÜN:
Günlük, benim ben. Hahahaha!! Y?rtt?m o?lum. Bu sabah asl?nda tam gidiyordum, adam b?çaklar?, tülbenti haz?rlad?. Yan?ma koydu. Tamam dedim, bu sefer a?z?mla ku? tutsam yolcuyum. Sonra 'ne dedim lan ben' dedim kendi kendime. A?z?mla ku? tutmak! Tabii ya! Ku? gribi. Bunu bir becerirsem a?z?mda ku?la beni hayatta kesmezler. Hemen dalda duran bir ku?tan rica ettim. Gel iki Dakika a?z?m?n içinde dur sonra uçars?n hesab?. Ku? g?c?k ç?kt?. "Hay senin kafana" deyip tam kesilirken kafam?n orta yerine hacetini b?rakt?. Bunu gören sahibim panikleyip Ku? Gribiolmamak için beni sald?. Kafana ku? pislemesi u?urlu gelir derlerdi de inanmazd?m. Bayram diye buna derim o?lum! De?meyin keyfi -meeeee
Laughing Laughing Laughing Laughing
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/07/2008 15:04:36 (Cmt)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

Bukalemun bir yerden al?nt? yapm??
" Çünkü kad?nlar biliyor, hissediyor....Sadece payla?mak istedim.
Seni seviyorum diyenin sevgisinden ?üphe et, çünkü a?k sessiz, sevgi
dilsizdir "

Ne kadarda güzel yazm??lar,
Peki erkekler hissedemiyormu:(
sadece erkeklermi seni seviyorum diyorlar
kad?nlarda diyor o zaman onlarda yalan söylüyor.

Birde 1 günde sevgi nas?l bitiyor ???
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 01/08/2008 16:41:18 (Cum)    Mesaj konusu: ilginç Mekan isimleri Alintiyla Cevap Gönder

Arkada?lar hiç böyle mekan ismi duymu?muydunuz...
Enteresan
Laughing Laughing

K?ll?oÄ?lu Ekmek F?r?n?

Anan?n Yeri

Barbar Bar & Cafe

Des-Tur

Uçkur Giyim ( iç çama??r dÃükkan? )

Ctrl+Alt+Delete ( internet cafe )

Cillop oto y?kama

Sudursun Ä°zolasyon

G?dak Piliç

Lolita a?da salonu

Caiz Collection (moda evi)

Zevk Kasab?

Gel De ?çme Birahanesi

Z?kk?m Restaurant

Ezik Bakkal

G?t G?t Chicken House Laughing Laughing
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 11/08/2008 04:26:41 (Pts)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

AL? POYRAZO?LU
?unlari bir araya toplayayim.
Bir güzel muhabbet edelim' diye düsündüm.
Mutfak isinden de anlarim.
Donattim sofrayi.
Bayagi ugrastim.
Hepsinin, ayri ayri ne yemekten, ne içmekten hoslandigini iyi bilirim.
Bayagi da para gitti.
Birinin yedigini öbürü yemez.
Ötekinin içtigini beriki içmez.
Dört kisilik sofra kurdum.
Mumlari da yaktim.
Bak hepsi, Erick Satie severdi. Hatirladim.
Müzigi de ayarladim. Geldiler.
20 yasinda ben, 35 yasimda ben, 40 yasimda ben ve bugünkü ben dördümüz birden.
Yirmi yasimi, otuz bes yasimin karsisina oturttum.
Kirk yasimin karsisina da, ben geçtim.
Yirmi yasim, otuz bes yasimi tutucu buldu.
Kirk yasim ikisinin de salak oldugunu söyledi.
Yatistirayim dedim.
'Sen karisma moruk' dediler. Büyük hir çikti.
Komsular alttan üstten duvarlara vurdular.
Yirmi yasim kirk yasima bardak atti.
Evin de içine ettiler. Bende kabahat.
Ne çagiriyorsun tanimadigin adamlari evine.
Ömür dedigin üç gündür,dün geldi geçti yarin meçhuldür, O halde ömür
dedigin bir gündür,o da bugündür..
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 21/04/2009 09:07:42 (Sal)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

Çocuk birgün babas?na sorar:
"Baba politika nedir?"
Baba ?öyle der:
"Bak o?lum, ben eve para getiriyorum, öyleyse ben kapitalistim.
Annen paray? yönetir, öyleyse o hükümettir.
Deden paran?n do?ru idare edilip edilmedi?ine dikkat eder, öyleyse
o da sendikadir.
Hizmetçi k?z ise i?çi s?n?f?d?r.
Bizlerin ise tek hedefi vardir, senin rahatl???n.. Dolay?s?yla sende halks?n.
Ve alt?nda bezi ile yatan küçük karde?in ise gelecektir....
Söyle bakal?m anlayabildin mi?"

Çocuk dü?ünür ve o gece babas?n?n anlatt?klar?n? dü?ünece?ini söyler. Gece yar?s? çocuk uyan?r. Çünkü küçük karde?i alt?n? pisletmi?tir ve a?lamaktadir... Ne yapaca??n? bilemeyen çocuk anne ve babas?n?n yatak
odas?na gider. Annesi yaln?z ve derin bir ?ekilde uyumaktad?r, öyle ki onu
uyand?ramaz. Hizmetçi k?z?n odasina gider. Bakar ki babas? hizmetçi k?zla yatmaktad?r. Dedesi de pencereden gizlice onlar? izlemektedir. Hepsi öyle me?guldürler ki çocugun orada oldu?unu farketmezler bile. Çocuk hiçbir ?ey yapamadan yata??na geri döner. Ertesi sabah baba çocu?a kendince politikan?n ne oldu?unu anlatmas?n? ister.

"Evet" der çocuk, "kapitalizm" isçi s?n?f?n? kötüye kullan?yor...
Sendika bunu seyrediyor...
Bu arada hükümet uyuyor...
Halk ise dikkate al?nm?yor...
Ve gelecek bokun içinde yatiyor!
??te baba, politika budur... Exclamation
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 16/03/2010 15:41:05 (Sal)    Mesaj konusu: Türkçemiz... Alintiyla Cevap Gönder

TÜRKÇEM?Z 1967 ve 2007

Y?l: 1967

'Kar??ma aniden ç?k?nca ziyadesiyle ?a?akald?m ve çok mütehassis oldum...
Nasil bir edâ tak?naca??ma hükûm veremedim, âdetâ vecde geldim.
Buna mukâbil az bir müddet sonra kendimi toparlar gibi oldum.
Cemalinde beni fevkalâde rahatlatan bir tebessüm vard?...
Üstümü ba??m? toparlad?m, kendimden emin bir sesle
'Ak?am-i ?erifleriniz hayrolsun' dedim..'

Y?l: 1977

'Kar??ma birdenbire ç?k?nca çok ?a??rd?m ve hislendim..
Ne yapaca??ma karar veremedim. heyecandan ayaklar?m titredi.
Ama çok geçmeden kendime gelir gibi oldum, yüzünde beni rahatlatan bir
gülümseme vardi.. Üstüme çeki düzen verdim. kendimden emin bir sesle
'iyi ak?amlar' dedim..'Y?l: 1987

'Kar??ma aniden ç?k?nca fevkalâde ?a??rd?m ve duyguland?m.. .
Nitekim ne yapaca??ma hüküm veremedim, heyecandan ayaklar?m titredi.
Amma ve lâkin k?sa bir süre sonra kendime gelir gibi oldum.
Nitekim yüzünde beni ferahlatan bir tebessüm vard?.. Üstüme çeki düzen
verdim, kendimden emin bir sesle 'Hay?rl? ak?amlar' dedim..'

Y?l: 1997

'Kar??ma birdenbire ç?k?nca çok ?a??rd?m ve duyguland?m...
Fena halde kal geldi yani.. Ama bu i? bizi bozar dedim. Bakt?m o da
bana bak?yor, bu i? tamamd?r dedim... Manitay? tavlamak için
do?ruldum, artistik bir sesle
'selam' dedim..'

Y?l: 2007

'Abi onu kar??mda öyle görünce çü? falan oldum yani ve duygu durumum kabard?...
O?lum bu is bizi kasar dedim, fena göçeriz dedim, enjoy durumlar? yani...
Ama concon muyum ki ben, bakt?m ki o da bana kesik.. Sar?l o?lum
dedim, bu manita senin... 'Hav ar yu yavrum?''
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 16/03/2010 15:43:44 (Sal)    Mesaj konusu: Bayanlar Teknik Direktor Olursa Alintiyla Cevap Gönder

Bayanlar Teknik Direktor Olursa
Ay ?ekerim, sürekli 3-5-2 sürekli 3-5-2... S?k?ld?m valla! Bu sefer tak?m? sahaya 10 ki?i ç?kar?p 4-3-2 oynataca??m. Maç?n havas? de?i?sin ayol!

* Geçen gün Fatma Hocan?n tak?m?n?n maç kasetlerini seyrettim; ne de güzel oynat?yor tak?m?na. Ayol, benim ondan neyim eksik? Daha iyisini yapamazsam yaz?klar olsun bana...

* Ay, bizim tak?m?n forma modeli hiç ho?uma gitmiyor. Terzi Necla'ya söyledim; ?öyle enlerin modas? puanl? bir ?eyler diktirece?iz topçulara. Hem o renkler de ne öyle? Çok iç karart?c? can?m. Yok mu ?öyle lila ile ?eker pembesi falan? Ay, ne de güzel olur!

* Her tak?m maç kaybedebilir! Siz niçin a?l?yorsunuz Nalan hocam? Maça a?layan kim ayol? Geçen hafta ald???m kolyemi dü?ürmü?üm statta. Ona a?l?yorum ben...

* Tak?mda bir u?ursuzluk var. Geçen ay kahve fal?nda görmü?tüm asl?nda bunu. Art?k kur?un mu döktürürüz bilemiyorum ama kesin göze geldik, kesin.

* Ay hakem bey; tamam maç berabere bitti ama uzatmalara götürmeseniz olmaz m?? Ak?ama Nalan'lar gelecek de eve gidip portakall? kek yapmam laz?m.

* Aloo... Ba?kan?m, çar??da bayram ucuzlu?u varm?? da, bu sabahki idman? iptal etsek…

* Ne demek param?z yetmiyor? O oyuncuyu mutlaka almam?z laz?m. Kredi kart?na 12 taksit yapmazlar m?? Yan?nda da sa? bek ?hsan'? al?n; kadroda çe?it olsun.

* Aloo! Ba?kan?m yine ben... Yar?nki maç?m?z? TV veriyor de?il mi? Ona göre saçlar?m? yapt?raca??m da; Türkiye'ye rezil olmayal?m sonra! Bir de saç?m? sar?ya boyatsam bizim formayla uyumlu olur mu dersiniz?

* Ay hakem bey, görmüyor musunuz ne biçim girdi çocu?a? Seni annene ?ikayet edeyim de gör! Kalk yavrucu?um sen de; ayol nerde kald? bu sa?l?kç?lar?

* Ama say?n ba?kan?m, liseden arkada??m Perihan'? tribünde görünce dayanamad?m i?te!.. Tamam, maçla hiç ilgilenmemi? olabilirim ama bizim s?n?ftaki Serpil de e?inden bo?anm?? biliyor muydun?

* ?u tesislerin perdelerini de?i?tirelim art?k. ?öyle stor perdelerden alsak diyorum... Laughing
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu