antalyaili.com

Antalya İli Web Sitesi - Antalya Hakkında Her Şey Burada

Antalya sebze ve meyveciler

ANTALYA SEBZE ve MEYVE KOM?SYONCULARI

Abdullah Çakmak    338 02 05
Abdulmeraf Karaalp    337 01 41
Abdurrahman Can??zer    338 00 93
Adalet Yand?k    338 04 69
Adem Tetik    338 00 94
A??rman Karde?ler    338 00 14
Ahmet Bölük    338 00 11
Ahmet Özel Erten    338 02 11
Ali Çam    338 00 41
Ali Çetin    338 00 30
Ali Ertek    338 00 09
Ali ?hsan Do?an    338 02 32
Ali Kurgan    338 01 39
Ali Ören    338 01 48
Ali Ta?ç?    338 01 95
Ali Toy    338 01 30
Ali Ya?c?    338 03 90
Ali Y?lmaz    338 04 05
Ardagül Tic.    338 00 43
Aykoçlar Tic.    338 04 17
Bekir Ok    338 03 00
Bilal Alt?n    338 26 23
Bilal Çak?r    338 00 91
Bilal Kutlualp    338 10 05
Burhan Ekren    339 11 35
Cavit Mutlu    338 03 14
Celal Böcek    338 01 19
Cemil Y?lmaz    338 02 04
Cesim Karaalp    338 28 10
Çetinler    338 00 53
Duran Buran    338 00 58
Elmal? Koop.    338 04 56
Emrah Akta?    338 02 02
Ercan Borucu    338 14 87
Erdem Özdemir    338 00 62
Erdo?an Ekinci    338 20 63
Erdo?an Özen    338 00 67
Erdo?an Tar.Ür.    338 03 18
Esat Göyük    338 01 45
Eyüp Ta?    338 01 75
Fahrettin Menek?e    338 00 68
Fahrettin Sevinç    338 26 09
Fakurullah Karaalp    338 00 90
Fatih Ekinci    338 00 36
Faz?l Ercan    
Ferit Büyüktahinci    338 02 01
Fikri ?a??o?lu    338 01 80
Gülerler Tic.    338 00 87
Hac?lar Tic.    338 01 25
Hakk? Burhan    338 03 45
Halil ?ahiner    338 04 49
Halit Ar?kan    338 07 43
Halit Sar?    338 28 41
Harput Tar.Ür.    339 00 98
Hasan Ayd?n    338 28 16
Hasan Ya?c?    338 08 00
Hüseyin Acun    338 02 45
Hüseyin Demir    338 03 48
Hüseyin K.B?çak    338 07 39
Hüseyin Pi?kino?lu    338 02 87
Hüseyin Ülgen    338 02 14
Hüseyin Yavuz    338 33 94
Hüseyin Y?lmaz    338 00 47
Hüsnü Akta?lar    337 02 30
Hüsyin Dola??k    339 91 45
?brahim Er    338 00 18
?brahim Karatay    338 01 20
?smail Ertan    338 04 10
?smet Akta?    338 00 66
?smet Kerem    338 00 81
?smet U?ur    338 00 54
Jet Meyve Sebze 312 96 80
Kadir Öznaz    338 01 30
Karaalp Karde?ler    338 04 77
Kaz?m Kurt    338 00 71
Kemal Aynal    338 01 62
Kenan Yavuz    338 04 24
Kerim Yetiren    338 03 32
Latif Uçkaç    338 04 20
Mashar Gök    338 01 33
Mehmet Kaymaz    338 00 25
Mehmet Kaymaz    338 00 50
Mehmet Toruno?lu    338 00 19
Mehmet Y?lmaz    338 01 43
Mehmet Yörük    338 03 10
Memduh Y?lmaz    338 00 40
Mithat Y?lmaz    338 00 57
Murat Kök    338 01 04
Murat Y?lmaz    338 03 80
Murat Yüksel    338 00 04
Mustafa Büyükkorkmaz    338 01 59
Mustafa Gizli    338 02 40
Mustafa Kerimo?lu    339 54 03
Mustafa Kuzgun    238 04 41
Mustafa Yüksel    338 00 61
Muzaffer Durmu?    338 02 35
Nadir Demir    338 00 85
Nihat Özkan    338 02 38
Niyazi Çetin    338 01 90
Orhan Özel    338 02 09
Osman Toy    338 03 21
Ömür Öz    338 00 75
Özakta?lar    338 03 23
Öz?ahinler    338 01 29
Özyavuz Ltd ?ti.    338 00 02
Rafet Mutlu    338 05 20
Ramazan Eser    338 04 60
Rasim ?ahin    338 27 54
R?dvan Tomriz    338 06 53
R?za Sülek    339 01 00
Saim ?anöz    338 01 34
Sait Y?ld?z    338 01 37
Salih Karatop    338 02 16
Sami Uysal    338 04 34
Sedat Karakuyu    338 02 37
Sevcan Acun    338 01 17
Süeyman Küçük    338 02 43
Süleyman Acun    338 02 34
Süleyman Avc?    338 00 97
Süleyman Bankao?lu    338 02 82
Süleyman Demir    338 00 04
?aban Atmaca    338 03 03
?eref Acun    338 07 34
?evket Yi?it    338 02 17
Tahsin Y?lmaz    338 94 32
Tezcan Tosun    338 00 55
Turan Adar    338 00 34
Turgut Ço?an    338 31 33
Ülkü Daruga    338 00 35
Veli Hekimo?lu    338 00 69
Yamanlar Ltd.?ti.    338 00 77
Yusuf Bayat    338 06 60
Yusuf Tosun    338 01 27
Zafer Karabay?r    338 02 07
Zeki Al?an    338 04 38

ALANYA SEBZE VE MEYVEC?LER


Ahmet De?irmen    522 02 15
Ahmet Ersoy    522 02 11
Ahmet Kiri?    522 02 13
Ahmet Tok    522 01 99
E?ref Bacaks?z    522 02 17
Hac? Tok    522 01 66
Hasan Bilgin    522 03 06
Hasan Toraman    522 02 91
?rfan Y?lmaz    522 02 00
Kerim Bay?r    522 02 10
M.Ali Kaban    522 02 02
Mehmet Adem BAYIR    522 10 96
Mehmet Çal??kan    522 02 07
Mehmet Develi    522 02 04
Mehmet ?htiyar    522 02 65
Mehmet Tüfayo?lu    522 02 01
Mevlüt Ergen    522 02 08
Mustafa Yüksekkaya    522 01 98
Salih Y?lmaz    522 02 07
 


Recep Kart?n    8486393
ORTAÇ T?CARET    8486608
Turgut Karaman    8486410
Ergün Özdemir    5322927021
Mehmet Engeç    5325248777
Orhan Çal???r    8486031
Ramazan ?a??o?lu    5322448782
A.?hsan Ustaali    8486240
?rfan ?rbaç    8486788
Ali Akgül    8486662
?brahim Sar?tosun    8486351
Zübeyir Gürbüz    5335656836
Süleyman Balc?    8486680
?evki Taç    522 02 18
Abdullah Uyar    522 02 19
Orhan Turan    522 02 20
Mehmet Ertekinler    522 02 90
A. Av?aro?lu    522 02 12
Ali Durmu?    522 02 23
Muhammet Müderriso?lu    522 02 24
Kamil Uslu    522 02 26
H. Koca- S. Aslan    522 01 67
Mehmet Demirkale    522 01 69
Kerim Bodur    522 01 70
H. Gülen - A. Çekiç    522 01 71
Mehmet Küçükb?çak    522 01 73
Mustafa Çetin    522 01 74
?brahim Esen    522 01 75
Hasan Ünal    522 01 76
Ali Gürsoy    522 01 77
Hilmi Uslu    522 01 78
N. Emin Özsu    522 01 79
Mustafa ?ahin    522 01 80
Hüseyin Tu?lu    522 01 81
Hasan Y?lmaz    522 02 76
Ahmet Gönüllü    522 01 82
Mehmet Kaplan    522 02 54
Mehmet Alaattino?lu    522 01 83
Mustafa ?ahin    522 02 77
Süleyman Askero?lu    522 01 85
Ali Demir    522 01 86
Orhan Metin    522 02 09
Ali Kaya    522 01 88
S. Gülen- H. Demirel    522 01 89
Osman Öztürk    522 01 90
Ahmet Topal    522 01 50
YILMAZ TARIM ÜRÜNLER?    522 01 92
Latif Y?lmaz    522 01 93
R. Çak?r    522 01 94
Mustafa Kölü?    565 38 66
Kerim Arslan    565 23 39
Abdurrahman Sönmez    5653463
Musa Baykara    5653745
Mehmet Uysal    5652153
Murat Kaya    5652440
Kerim Özdemir    5652167
Latif Erdo?an    5653611
Yusuf Özdemir    5652385
?dris Uluda?    5652199
Abdullah Görgülü    5652252
Hasan Yenisoy    5652295
ÇET?N A.?.    5652205
Ali Ulukaya    5652049
Kemal Çetin    5653229
Adil Kaplan    5652157
Ali Sa?lam    5652060
Mustafa O?uz    5653567
Ahmet Kölüs    5652270
Mehmet Demir    5653344
Hasan K?z?lta?    5652415
Bilal Sa?lam    5652003
Yunus Arslan    5652339
?smail Arslan    5652111
Mehmet Ademo?lu    5454055
Ali Serbest    5454117
Memduh Gündo?mu?    5454122
Adnan Öztürk    5454050
?smet Ersoy    5325844837
?brahim Bay?r    5454010
Murat Öztürk    5454052
Mehmet Uluda?    5454054
Hilmi Öztürk    5454056
Abdullah Uysal    5454058
Mehmet ?ensoy    5454060
Murat ?slamo?lu    5454062
Fatih Baykara    5454064
Yusuf Ar?kan    5454066
Ramazan Kaptan    5454068
Mehmet Demir    5454070
Hasan Pi?kin    5454072
Mehmet Kasap    5454074
Ali Pi?kin    5454076
Ali Ulukaya    545 45 35
Mansur ?entürk    882 61 63
Süleyman Karaku?    882 65 62
Mehmet Siper    8826474
Mustafa Akkoyun    8826616
Mustafa Bircan    8826262
Orhan Engin    8826616
Ramazan Demirel    8826303
Kenan Ekiz    8826900
Osman Turan    8826973
Mehmet Tongüçlü    8826196
Mehmet Yalç?n    8826270
Muzaffer Cabbar    8826256
Osman Dalg?ç    8826483
?smail Engin    8826279
?smail Akkoyunlu    8826405
Hasan Turan    8826048
Süleyman Sar?kaya    8826770
Hüseyin Be?ikçi    8826815
?brahim U?ur Çak?r    8826969
Ramazan Turan    8827035
Kerim Dalg?ç    8827284
Ya?ar Keskin    8715071
Yusuf ?ahin    8714508
Hasan Kaya    8714144
Ali K?t?r    8712014
Yusuf Özkan    8715149
Orhan Avc?    8715546
Hüseyin Avc?    8715069
F. Duran-O. Y?ld?r?m    8715301
M. Gündüz-A. Zengi    8715664
Ayd?n Çeteci    8715348
Osman Sar?er    8712100
Süleyman Çetinkaya    8715883
Yusuf Ceylan    8713933
Akil Tokgöz    8712373
M. Ali Kaplan    8715641
A. R?za Y?lmaz    8712051
Necati Bozkurt    8713895
Ömer Çetinkaya    8714347
Mehmet Hac?musao?lu    8715007
Mustafa Kötemez    8715295
Ramazan Co?kun    8717184
Musa Sar?ca    8713833
Osman Ozan    8712843
Metin Matar    8714345
Ramazan ?ahin    8714844
Süleyman Sertba?    8715826
Ahmet Soral    8715861
Yusuf K?t?r    8716842
Oktay Demirel    8712380
Hasan Y?ld?r?m    8715510
A. R?za Yatk?n    8713895
Hüseyin Çetinkaya    8712203
Orhan Çetinkaya    8712656
?brahim Kaya    8716833
R. Aç?kgöz-D. Do?an    8716060
R?za Kemal Sar?ca    8716601
Durmu? Kaya    8712289
Süleyman Dar?ca    8713723
Güngör Sar?er    8712268
Abdullah Durdemir    871 41 40
Muhittin Onaran    871 45 63
AVCI A.?.    871 55 47
Hakk? ?bik    872 15 90
KOREL?LER LTD.    872 16 80
?evket Kaya    872 15 96
Hasan Kurt    872 16 88
Selamet Babacan    872 16 66
Süleyman Tuncer    5725427
Kadir Tuncer    5721155
Hamdi Fidan    5721920
Tuncer Karde?ler    5721196
Osman Ünalan    5722542
Mahmut Tuncer    5724564
Türkay ?lkay O?uz    5722553
Selçuk Yücelsan    5722035
Tevfik Uysal    5723094
Hüseyin U?ur    5721740
?smet Özkan    5724562
Mustafa Karabulut    5721281
Fahri Uysal    5726466
Mehmet Çetiner    5721043
Mehmet Atagörgülü    5721002
Muzaffer Çetiner    5721062
Yusuf Tuncer    5723251
Mahmut Tuncer    5722014
?sa Y?lmaz    5721953
?evket Çobano?lu    5722043
Ali Özyi?it    5721654
Mehmet Uncuo?lu    5721516
Abdullah Enes ?irin    5723021
Abdullah Mevlüto?lu    5721379
Fikret Küçük?ahin    5722122
Hüseyin Karaaslan    5727330
Mustafa Sönmez    5723741
Erol Yüksel    5724013
Ahmet Sorguç    5721413
Süleyman Tuncer    5724757
Ahmet Berk    5726118
Mehmet Küçükball?    5721118
Hamza ?anl?    5721370
Nuri Özkan    5724349
SEZER LTD.    5721027
Lütfü ?im?ek    5721027
Yusuf Akarsu    5721680
Ömer Y?lmaz    5726582
Fazl? Yüksel    5721975
Mevlüt Karak    5723370
Cemal B?çak    5723604
Nuri De?irmenci    5721800
R?fat Sönmez    5721622
Hasan Özkan    5723838
Muhammet Akyol    5726274
Yusuf Tuncer    5721521
Sami Uysal    5724031
Hüseyin Kaya    5724212
R?fat De?irmenci    5722979
?evket Yüksel    5724720
Ahmet Uysal    5724252
Bayram Karabulut    5726670
Cemal B?çak    5723604
Halil Çetiner    5724360
Abdullah Karabulut    5723472
?smet Karabulut    5721735
Zefik Dündar    5725883
Osman Erdo?an    5725877
Nebi O?uz    5725393
Fehmi Tuncer    5735890
Hasan Ünver    5734504
Hasan Özdemir    5722829
Hüseyin Sönmez    5726104
Mustafa Erdo?an    5725234
Atilla Bilgiç    5727183
Mehmet Güne?    5725963
Osman Aslan    5726156
B?ROL GIDA LTD. ?T?.    5721753
Kaz?m Demirkök    5724205
Hasan Kaya    5727373
Durmu? Durda?    8872166
Hakan Ba?er    8871276
Süleyman Dar?yemez    887 92 82
Ramazan Demet    8873839
Orhan Topdemir    8872418
Süleyman ?avkar    8876656
Mustafa Durako?lu    8871640
Ali Durda?    8872610
?evki Macit    8876598
Hüsamettin Atasoy    8874842
Cengiz Filiz    8871226
Hüseyin Sar?keçili    8871054
O?uz-Ahmet Kaya    8872144
Veli K?rdal    8870899
Rafet Nacakc?    8874125
Kerim Durda?    8873335
Fikri Ar?kan    8872707
Musa Hac?musao?lu    8872502
Rahmi Aç?kyürek    8872277
Turan Çetin    8872186
Salih Ceylan    8871913
Seyfi Ar?kan    8875121
Mazlum Aç?kyürek    8872184
Osman K?l?nç    8874262
?smail Aksoy    8872167
Hüseyin Dalmaz    8875200
Durmu? Durako?lu    8872181
Mesut Okur    8872150
?aban Nacakc?    8875918
Mesut Okur    8872150
Kadir Zahmanc?o?lu    8872300
Ergun Öztürk    8873673
Abdullah Aç?kyürek    8872831
Zeki ?lter    8874994
Ali Orman    8873111
Durmu? Durda?    8872166
Salih Türkmen    8871685
Celal Kur?unlu    8871388
Hüseyin Akkoyunlu    8874919
A. Necmi Küstür    8876364
Osman Gedik    7460505
TÜMBÜLLER LTD. ?T?.    7428109
Vehbi Günay    7466681
Lezgin Çetin    7464997
Ayhan Y?lmaz    7420077
U?ur Metin    7466070
Hüseyin Can    7461297
Musa Ünal    7421206
Mesut ?algam    7468875
Cemil Karacan    7466738
Yusuf Ate?    7463399
M.Ali Rüzgar    7462480
Hamdi Çelik    7421686
Halil Kula    7462987
Ali Çelik    7430010
Yener Duran    7468679
Tevfik Anlar    7464855
Ahmet Ek?i    7466724
Akif Atç?    7460480
Bekir ?ahin    7465182
Dursun Ata?    7461867
ORTAKLAR    7431410
KÖSEO?LU GIDA    7465974
Mustafa Ünlü    7461038
Mehmet Arslan    7466404
Ramazan Yüksel    7422102
Ömer Ay    7467640
?smet ??bilir    7460369
Murat Karacan    7462208
Kadir Demirel    7420973
M. Güven - M. Ali Rüzgar    7461929
Adnan Sevim    7465580
Numan Gündüz    7466751
Rasim Emirda?    7467626
H. Hüseyin Asar    
Abdullah Me?ur    7467228
Garip Asar    7462380
Ömer Gündo?du    7622850
Yener Özel    7623055
Ünal Gündo?du    7622513
Ulu Büyükci?er    7623213
Ahmet Erdo?an    7622545
Hamdi Gündo?du    7622419
Mustafa Y?lmaz    7622472
Numan Kaban    7622061
Tahsin Avc?    7622883
Mehmet Poyraz    7622903
Ramazan Abac?    8844122
Mustafa Alt?nyürek    8844132
Ali Mente?e    8844119
Bayram Ula??r    8844093
Dursun Bars    8844107
E?ref Yavuz    8844436
Osman Aytekin    8844302
Mehmet Yarar    8844090
?smet Soykan    8844083
Maksut Yaz?c?    8844356
Hüseyin Çetinkaya    8844091
Durmu? Soykan    8844896
Tevfik Özen    8844282
Durali Öncel    8844212
?smail Uzuner    8844124
?eref Küçükyavuz    8844102
Osman Alt?nkan    8844958
Ramazan Gökmen    8844962
Ya?ar Balamir    8844098
Emin Kur?unlu    8843595
Ömer Çetinkaya    8844899
Abdullah Önal    8844129
Ramazan Yaz?c?    8844497
Metin Özalt?n    8844416
Duran At?c?    8844137
Salih Ye?il    8844141
Fevzi Akk?n    8844394
?inasi Abac?    8844373
DALGIÇ KARDE?LER    8844901
Musa Alt?nkan    8844480
Kaz?m Gömlekli    8843322
Fuat Demiröz    8844595
Süleyman Uzunboy    8844362
Süleyman Bars    8843260
Y?lmaz Soykan    8843222
Okan Oktar    8843136
Mehmet Çoban    8843521
ÖNCELLER LTD. ?T?.    8844685
Tahsin Yaz?c?    8843840
Ramazan Bodur    8843922
Engin Küçükyavuz    8843222
Ali Yaz?c?    8843839
Mustafa Soykan    8843299
Cemal Oktar    8843268
Fikri Genç    8656471
Cevat Akda?    8658483
Sebahattin Y?ld?r?m    8656401
Mustafa Orak    8657428
Kamil Torum    8656402
Hasan Can    8657031
Ramazan At?c?o?lu    8656651
Mehmet Durukan    8657817
Akif Çavd?r    8657565
?smail Çama??rc?    8657861
?ükrü Gültekin    8657347
Musa Avc?    8657259
Hasan O?uz    8657885
Y?lmaz Y?ld?z    8657157
Enver Çankaya    8657156
Hüseyin Sar?    8657694
Ömer Özbek    8658442
Faik Avc?    8658067
Necat Kele?    8658067
?ükrü Aç?kyürek    8656368
?aban Eskin    8657391
?rfan Görülmez    8657179
Mustafa Önen    
Hüseyin Sar?    8657296
Halil ?ahin    8657310
Erdo?an Zorlu    8657755
Ya?ar Karadeniz    8656929
Ferhat Dervi?o?lu    8658443
R?fat Hasa?da?    8658409
Ercan Sabur    8656596
Hasan Evren    8657062
Ahmet Yi?it    8656839
Hac? Ali Yi?it    8656878
Musa Ovar    8657386
?smail Güden    8656388
Murat Ayd?n    8656446
Zekeriya K?z?la?açl?    
Murat Ayd?n    8657827
Mustafa ?algam    8657035
Mustafa Aç?kyürek    
Muzaffer ?en    8656916
Ali Atay?k    8657859
Necdet Dalg?ç    8657291
Sabri Ünlü    8657191
Naim Ünlü    8657371
Burhan Öztürk    8657367
Fahrettin Y?ld?r?m    8656946
Bayram Bo?a    8657847
GENÇLER    8656543
Erdo?an Y?ld?r?m    8657230
Halit Demirhan    8656614
Re?it Urganc?    8656614
Ramazan Karaküçük    8656121
Cevat Akda?    8656483
Nevzat Bo?yi?it    8657297
Ali Akdeniz    8657214
Nebi Özaslan    8657420
Cengiz Özata    8658284
Ramazan Diri    8658551
Ahmet Zeki Ak?l    7221285
Mehmet Demir    7222601
Gökhan Sülek    7221086
Mehmet ?lter    7221336
Kemal Ak?l    7223589
Ali Ku?    7221290
Mustafa ?ahin    7220095
Yusuf Karasu    7221736
Erol Özk?r    7224640
Ramazan Demir    7222475
Murat Çolpak    7223931
Bayram Seyyar    7221738
Hüseyin ?ekerk?ran    7227103
?smail Mecek    7223517
?brahim Sülek    7222170
Ramazan Ero?lu    7229880
Y?ld?ray Ate?    7221126
Mustafa Akbulut    7226941
Mehmet Topcu    7222913
Mustafa ?at?r    7222616
Süleyman Demir    7221040
Arif Yaman    7221393
Veli Tanr?verdi    7224711
Osman Süral    7221812
Mehmet Dolay    7221662
Ömer Gündo?du    7224781
Mustafa Gök    7222811
Mehmet Ak?l    7221560
Ayhan Kahya    7221783
Muhammet ?ahin    7227737
Hasan Er    7223871
Ali Tosun    7220009
?smail Hoda    7224288
Veli Kara    7227510
Hüseyin Y?lmaz    7221803
Hüseyin Karaböcek    7223942
?lhan Üstün    7223571
Mustafa ?en    7226608
?mdat Sar?kaya    7228955
Mustafa K?vrad?m    7126624
Hasan ?ahin    7125193
Ya?ar Temiz    7221987
?brahim Özel    7221484
Musa Koca    7225203
Bayram Ak??    7225009
Mustafa Çe?me    7125381
?brahim Demir    7224879
Kamil Dal?ç    7222917
Süleyman Mert    7221410
Bekir Kumbul    7223886
Yusuf Y?lmaz    7222807
Ali P?rt?k    7125457
Yusuf Güç    7126141
Fahri Günal    7222304
Veli Karasu    7223336
H.Ali Y?lmaz    7221377
Mehmet Yan?k    7227802
Halil Ku?    7229690
Süleyman Bald?rl?    7225668
Erdo?an Temiz    7226592
Musatafa Kozak    7227815
?bi? Demir    7120122
?lhan Öztürk    7120122
Mehmet Demir    
Ahmet Sar?çi?dem    8523373
BAHÇEC? LTD. ?T?.    8524242
Mustafa Geyikçi    8521990
Mustafa Eker    8521507
Fatih Çiftçi    8521189
Saadettin Akdeniz    8521633
Selahattin Ball?    8522880
Kaz?m Bozdemir    8523949
Mustafa Sand?kç?    8524075
Ar?c? Kom    8522935
Naci Ar?kan    8521022
ÖZ-?NCEDAYILAR    841 86 13
Yusuf Ç?ka    0.532.376 46 89
Hüseyin Kanga    8418056
Kerim Kocakaya    8418576
Ramazan ?gsiz    8418108
Tevfik Taner    8418150
Zeki Çiftçi    8511528
Necip Onaran    8522205
Nam?k Karavul    8454973
Emin Karal    8454800
Veli Konu    8454516
?sa Levent Kurt    5327831957
Durmu? Kiraz    5322677905
Hüseyin Köksal    6726694
Hürem Karal    8454255
D.Ali Kisar    8454703
Ramazan Sar?ca    8454254
Erol Sar?ca    8454530
?smet Sar?ca    8454224
Mehmet Sar?ca    8454701
?brahim Kurt    8454715
Kadir Baruk    8454689
Hasan Aksoy    8454690
Mustafa Güzel    8454362
Muhittin Ar?kan    8454745
Avni Demirhan    8454679
Muhittin Erten    8454947
Ula? Sar?ca    8454376
Rasih Karal    8454981
Erol Gacar    8454713
Mehmet Balc?    8454696
Mehmet Aksoy    8454834
Ufuk Sar?ca    8454721
Ramazan K?sar    8454354
Ese Uslu    8454067
Ramazan Uslu    8454266
Y?lmaz Koçlu    8454994
Mehmet Sar?ca    8454371
Bayram Karaduru    8454113
BABO?LU T?CARET    
Ahmet Kabakc?    8454662
Recep Karagül    5327687377
Adil Mutlu    8454191