antalyaili.com

Antalya İli Web Sitesi - Antalya Hakkında Her Şey Burada

Antalya ö?retim kurumlar?n?n posta kodlar? listesi

ANTALYA Ö?RET?M KURUMLARININ POSTA KODLARI

7080 - 100.Y?l ?lkOkulu
7040 - A.Ferda Fahraman ?lkokulu
7090 - Ahatl? ?lkö?retim 0kulu
7090 - Ahatl? ?lkokulu
7090 - Ahatl? Y.Mahalle ?lkokulu
7050 - Ahmet B?leyd? ?lkö?retim Okulu
7059 - Akden?z Ün?vers?tes? T?p Fakultes?
7080 - Alaedd?n Keykubat ?lkokulu
7050 - Alt?ndag ?lkö?retim Okulu
7170 - Alt?nova ?lkö?retim Okulu
7170 - Alt?nova-Esen ?lkokulu
7170 - Alt?nova-Ruh? Sunar ?lkokulu
7170 - Alt?nova-Yen?gol ?lkokulu
7310 - Anadolu ?mam Hat?p Lisesi
7060 - Anadolu Mahall? ?d. Meslek Lisesi
7050 - Anadolu Meslek Lisesi
7030 - Anadolu Otelc. ve Tur?zm Meslek Lisesi
7050 - Anadolu Tekn?k Lisesi
7300 - Antalya Anadolu Lisesi
7100 - Antalya Lisesi
7070 - Antalya Sagl?k H?z.Meslek Y.O.
7030 - Antalya Yag Sanay? ?lkokulu
7100 - Antb?rl?k Ortaokulu
7070 - Arapsuyu 100.Y?l ?lkö?retim Okulu
7060 - Aslanlar ?lkokulu
7040 - Ataturk ?lkokulu
7100 - Ataturk Ortaokulu
7060 - At?lla Adem?r Konuk Lisesi
7020 - Avn? Collu Ortaokulu
7200 - Ayanoglu ?lkokulu
7300 - Bahaedd?n Guney Lisesi
7050 - Barbaros ?lkokulu
7070 - Beden Eg?t?m? ve Spor Y.O.
7260 - Beskonak ?lkö?retim Okulu
7160 - Caglayan ?lkokulu
7020 - Caglayan Lisesi
7200 - Ceng?z Topel ?lkö?retim Okulu
7010 - Cumhur?yet ?lkokulu
7260 - Dem?rgul ?lkokulu
7030 - Dr. Gal?p Kahraman ?lkokulu
7100 - Dr. ?lham? Tanyurt ?lkokulu
7260 - Dudenbas? ?lkokulu
7040 - Dumlup?nar ?lkokulu
7220 - Dural?ler ?lkokulu
7220 - Dural?ler-Uncal? ?lkokulu
7090 - Dural?ler-Unsal ?lkokulu
7080 - Eg?teb?l?r Cocuklar ?lkö?retim Okulu
7060 - Emekevler ?lkokulu
7050 - Endustr? Meslek Lisesi
7080 - Erenkoy ?lkokulu
7080 - Erenkoy Ortaokulu
7010 - Ergenekon ?lkö?retim Okulu
7040 - Faruk Tugayoglu ?lkö?retim Okulu
7050 - Fat?h ?lkö?retim Okulu
7050 - Fatma Gul Ozp?nar ?lkö?retim Okulu
7090 - Fatma P?r?lt? ?lkö?retim Okulu
7070 - Fen B?l?mler? Enst?tusu
7200 - Fen Edeb?yat Fakultes?
7050 - Gaz? Lisesi
7040 - Gaz? Mustafa Kemal ?lkokulu
7060 - Gn.Sad? Cet?nkaya ?lkö?retim Okulu
7080 - Gocerler ?lkö?retim Okulu
7300 - Gultek?n ?lkokulu
7050 - Guvenl?k ?lkö?retim Okulu
7230 - Guzelbag ?lkokulu
7230 - Guzeloba ?lkö?retim Okulu
7230 - Guzeloba-Caml?k ?lkokulu
7230 - Guzeloba-Ermenek ?lkokulu
7230 - Guzeloba-Uzunduvar ?lkö?retim Okulu
7100 - Hac? Haf?ze H.Saygan ?lkö?retim Okulu
7070 - Hal?t Uluc ?lkokulu
7200 - Hasan Kaya ?lkö?retim Okulu
7070 - Hurma Yarbayp?nar ?lkokulu
7070 - ?kt.ve ?d.B?l?mler Fakultes?
7310 - ?mam Hat?p Lisesi
7040 - ?nonu ?lkö?retim Okulu
7230 - ?sma?l Erten ?lkokulu
7260 - ?sma?l Hakk? Kaya ?lkokulu
7100 - ?st?klal ?lkokulu
7100 - ?st?klal Ortaokulu
7040 - Kam?le Comlekc?oglu Ortaokulu
7060 - Karatay Lisesi
7090 - Kepezalt? ?lkokulu
7040 - K?z Meslek Lisesi
7040 - K?z Tekn?k Lisesi
7230 - Kocadem?r ?lkö?retim Okulu
7310 - Konuksever ?lkö?retim Okulu
7080 - Kutukcu ?lkö?retim Okulu
7020 - M.Kemal Dedeman ?lkokulu
7300 - M.Nuran Cakall?kl? Anadolu Lisesi
7020 - M.Ad?yaman ?lkokulu
7260 - M.Fevz? Cakmak ?lkö?retim Okulu
7030 - Mecdude Basak?nc? ?lkö?retim Okulu
7040 - Mehmet Ak?f Ersoy ?lkokulu
7100 - Mehmet Kes?kc? ?lkokulu
7300 - Mehmetc?k ?lkokulu
7030 - Meltem ?lkö?retim Okulu
7040 - Merkez Ortaokulu
7100 - M?mar S?nan ?lkokulu
7100 - M?mar S?nan Ortaokulu
7060 - Mob?l ?lkokulu
7010 - Muratpasa ?lkokulu
7030 - Muratpasa Lisesi
7200 - Mustafa As?m Cula ?lkokulu
7010 - N.Havva Manavusak ?lkokulu
7060 - N.Bak? Saatc?oglu And.D?s T?c. Lisesi
7300 - Nad?re Konuk-Al? Oguz Konuk ?lkö?retim Okulu
7050 - Nam?k Kemal ?lkö?retim Okulu
7310 - Necat? Dolen Lisesi
7010 - Necat? ve Fatma Dolen ?lkö?retim Okulu
7090 - Ozel Akev Lisesi
7030 - Ozel Antalya Fen Lisesi
7030 - Ozel Antalya Lisesi
7070 - Ozel M. Celal Unal Fen Lisesi
7070 - Ozel M. Celal Unal Lisesi
7300 - Ozel Y?lmaz Lisesi
7200 - P?r? Re?s ?lkö?retim Okulu
7070 - Sagl?k B?l?mler? Enst?tusu
7070 - Sagl?k H?zmetler? Meslek Y.O.
7050 - Sagl?k Meslek Lisesi
7060 - Sah?nevler ?lkokulu
7040 - Sakarya ?lkokulu
7090 - Sefa Ak?n ?lkö?retim Okulu
7320 - Seh?t Kahraman Cel?kbas ?lkö?retim Okulu
7070 - Sosyal B?l?mler Meslek Y.O.
7070 - Sosyal B?l?mler? Enst?tusu
7320 - Sutculer ?lkokulu
7320 - Sutculer-Yed?kuyular ?lkokulu
7030 - Tekn?k B?l?mler Meslek Y.O.
7050 - Tekn?k L?se
7050 - T?caret Lisesi
7220 - Turgut Re?s ?lkokulu
7070 - Tur?zm ?sl.ve Otelc?l?k Y.O.
7100 - Yavuz Sel?m Lisesi
7060 - Yen? Mahalle ?lkö?retim Okulu
7230 - Yes?lkoy ?lkokulu
7070 - Y?ld?r?m Beyaz?t ?lkö?retim Okulu
7010 - Yunus Emre ?lkö?retim Okulu
7020 - Zafer ?lkö?retim Okulu
7070 - Z?raat Fakultes?

 

---

Antalyada olupta burada olmayan ö?retim kurumu kodu  varsa;  Antalyadaki ve Antalyan?n ilçelerindeki ö?retim kurumunun kodlar?n?  kay?t olun bölümünden iletebilirsiniz.