antalyaili.com

Antalya İli Web Sitesi - Antalya Hakkında Her Şey Burada

Antalya resmi kurulu?lar

RESM? KURULU?LAR
Akdeniz Elektrik Da??t?m : 0242 339 99 23
Akdeniz Su Ürünleri Ar?t.Ürt.E?t.Enst.Müdürü : 0242 251 05 87
Anadolu Ajans? Bölge Müdürü : 0242 242 50 85
Antalya A??z ve Di? Sa?l??? Merkezi : 0242 237 54 40
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi : 0242 345 45 60
Antalya Devlet Hastanesi Ba?hekimi : 0242 238 52 60
Antalya Dts Grup Ba?kan? : 0242 345 26 81
Antalya Serbest Bölge Müdürü : 0242 259 09 35
Antalya Devlet Senfoni Orkestras? : 0242 238 52 33
Antalya ?l nüfus ve Vatanda?l?k Müdürlü?ü : 0242 243 45 69
Antalya Özel Çevre Koruma : 0242 345 82 82
Antalya Pamuk ve Naren.Tar?m Sat?? Koop. : 0242 241 15 03
Asat Genel Müdürü : 0242 248 28 49
Askerlik ?ubesi Ba?kan? : 0242 243 27 06
Ba?kur il Müdürü : 0242 244 31 91
Bas?n ilan Kurumu Antalya ?ube Müdürü : 0242 243 24 65
Bas?n Yay?n Enformasyon il Müdürü :0242 248 33 13
Bat? Akdeniz Ormanc?l?k Ara?t?rma Müdürü : 0242 345 04 42
Bat? Akdeniz Tar?msal Ara?t?rma Ens.Müdürü : 0242 321 67 96
Bay?nd?rl?k ve iskan il Müdürü : 0242 237 03 80
Bölge Çal??ma Müdürü : 0242 243 47 70
Cezaevi Müdürü : 0242 221 09 91
Çevre ve Orman il Müdürü : 0242 321 79 61
Deniz Müst.Antalya Bölge Müdürü : 0242 259 11 60
Devlet Opera ve Bale Müdürü : 0242 334 06 52
Devlet Tiyatrosu Müdürü : 0242 344 49 29
Dhmi Hava liman? Ba? Müdürü : 0242 330 33 01
D?? Hatlar ay 1 Terminali Genel Müdürü : 0242 330 36 40
Dsi 13.Bölge Müdürü : 0242 331 16 12
Egm Antalya polisevi Müdürü : 0242 243 95 09
Egm Merkez Emniyet Müdürleri Antalya Çal.Mrk.B?k. : 0242 312 92 09
Eüa? Antalya ve Yöresi Hes.i?l.Müdürü : 0242 221 14 00
Gençlik Spor il Müdürü : 0242 238 56 25
Gümrük Ve Muhafaza Ba? Müdürü : 0242 259 09 41
Güven Sigorta ?ube Müdürü : 0242 248 76 16
Hudut ve Sahil Sa?l??? Bölge Ba?hekimi : 0242 259 09 55
?l Defterdar? : 0242 237 85 01
?l Dernekler Müdürü : 0242 247 08 37
?l ?dare Kurulu Müdürü : 0242 243 97 93
?l Kültür ve Turizm Müdürü : 0242 247 76 60
?l Mahalli ?dareler Müdür : 0242 24 34 345
?l Milli e?itim Müdürü : 0242 243 29 31
?l Müftüsü : 0242 346 50 98
?l Nüfus ve Vatanda?l?k Müdürü : 0242 243 45 69
?l Özel ?daresi Genel Sekteri : 0242 247 35 68
?l Planlama ve Koor.Müdürü : 0242 243 97 95
?l Sa?l?k Müdürü : 0242 228 59 59
?l Sivil Savunma Müdürü : 0242 243 02 55
?l Yaz? i?leri Müdürü : 0242 243 97 97
?ller Bankas? 5.Bölge Müdürü : 0242 227 05 18
?? Tefti? Antalya Grup Ba?kanl??? : 0242 243 09 80
Kambiyo Müdürü : 0242 247 38 73
Karayollar? 13.Bölge Müdürü : 0242 345 41 50
Kültür ve Tabiat? Koruma Kurumu Müd. : 0242 247 87 61
Liman Ba?kan? : 0242 259 12 12
Meteoroloji Bölge Müdürü : 0242 247 34 88
Milli E?itim Tefti? Kurulu Ba?kan? : 0242 244 06 77
Organize Sanayi Bölge Müdürü : 0242 258 11 00
Orman Bölge Müdürü : 0242 345 14 62
Ortado?u Liman Müdürü : 0242 259 13 80
Ptt Ba? Müdürü : 0242 244 01 70
Rölöve ve An?tlar Müdürü : 0242 243 08 42
Sahil Sa?l??? Denetleme Merkezi : 0242 259 09 55
Sanayi ve Ticaret il Müdürü : 0242 24 347 77
Sosyal Hizmetler ?l Müdürü : 0242 243 44 75
Sosyal Yar.ve Day.Vakf? Müdürü : 0242 248 19 21
Ssk Sigorta Müdürü : 0242 345 4 491
T.C.Merkez Bankas? Müdürü : 0242 244 22 76
Tapu ve Kadastro 6.Bölge Müdürü : 0242 346 20 05
Tar?m il Müdürü : 0242 345 27 21
Tar?m Kredi Koop.Antalya Bölge : 0242 311 99 08
Tasi? i?letme Müdürü : 0242 259 12 46
Teia? Bölge Müdürü : 0242 221 23 03
Tekel Ba?Müdürü : 0242 313 04 54
Thy Sat?? Müdürü : 0242 243 43 80
Toprak Mahsulleri Ofisi : 0242 259 12 40
Trt Bölge Müdürü : 0242 345 42 21
Trt Haber Müdürü : 0242 345 42 16
Trt Radyo Müdürü : 0242 345 42 03
Tse Antalya Bölge Müdürü : 0242 346 65 03
Turem Müdürü : 0242 229 14 31
Türkiye istatistik Kurumu : 0242 243 45 60
Türkiye i? Kurumu il Müdürü : 0242 229 40 66
Ula?t?rma Bölge Müdürü : 0242 259 12 11
Vak?flar Bölge Müdürü : 0242 244 13 94
Valilik Bas?n ve Halkla il?.Müdürü : 0242 247 33 62
Valilik Özel Büro Müdürü : 0242 248 79 66
Valilik Özel Kalem Müdürü : 0242 243 18 80
Valilik Protokol Müdürü : 0242 243 97 96
Vergi Dairesi Ba?kan? : 0242 237 06 10
Yük. Ö?r. Kredi ve Yurtlar Kurumu : 0242 312 28 56

----

Antalyada olupta burada olamayan resmi kurumlar varsa; Antalyadaki ve Antalyan?n ilçelerindeki resmi kurumlar?n ileti?im bilgilerini kay?t olun bölümünden iletebilirsiniz.